Вітаємо у нашому центрі!

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) є державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти, який підпорядковується Державному центру зайнятості, діяльність якого спрямовується і координується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, і знаходиться під загальним управлінням Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

Мова освітнього процесу – українська (державна).

Центр забезпечує реалізацію права зареєстрованих безробітних громадян на соціальні послуги у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що передбачені Законами України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», «Про зайнятість населення», з присвоєнням кваліфікації кваліфікованого робітника та видачею свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.

Центр здійснює професійну підготовку (професійно-технічне навчання), перепідготовку та підвищення кваліфікації (далі – освітню діяльність (професійне навчання) зареєстрованих безробітних, які спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за робітничими професіями  за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) для подальшого працевлаштування.

Підвищення кваліфікації безробітних за направленнями служби зайнятості здійснюється Центром на курсах цільового призначення, де надаються освітні послуги з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовується на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо, без присвоєння рівня кваліфікації та без видачі документа про освіту державного зразка.