;

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Image

   є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, підпорядкований Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України через Івано-Франківський обласний центр зайнятості, що здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також зайнятих осіб і незайнятого населення, в тому числі робітників високого рівня кваліфікації за технологічно складними професіями та спеціальностями, діяльність яких пов’язана зі складною організацією праці.

  Стратегічною метою навчального закладу є забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.
  У Центрі проводиться навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних Івано-Франківської та суміжних областей України, направлених на навчання міськими, районними та міськрайонними центрами зайнятості з метою їх подальшого працевлаштування. Навчання безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

  Для забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних кваліфікованих робітниках передбачено навчання за кошти підприємств, організацій, установ або за власні кошти громадян.

  Пріоритетом діяльності Центру є професійне навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців, зокрема, за індивідуальною формою навчання, доступність професійного навчання для всіх членів територіальних громад Івано-Франківської області, які є представниками різних соціальних груп.

  Діяльність Центру здійснюється за багатопрофільним принципом: проводиться професійна підготовка та перепідготовка фахівців для промисловості, будівництва, сфери послуг, житлово-комунального господарства.

  Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості пропонує короткотермінові курси підвищення кваліфікації для безробітних, незайнятих громадян за актуальними напрямками на ринку праці.

  Навчальний заклад планує приділяти особливу увагу наближенню освітніх послуг до місць проживання безробітних з метою забезпечення доступу до професійного навчання мешканців віддалених районів та сіл області.