РОЗПОЧИНАЄМО НАВЧАННЯ
ЗА НОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

РОЗПОЧИНАЄМО НАВЧАННЯ ЗА НОВОЮ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Педагогічний колектив Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ постійно працює над підвищенням якості й ефективності освітнього процесу.
Відповідно до потреб ринку та вимог часу розробляються нові напрямки підвищення кваліфікації з метою отримання нових/додаткових компетентностей. Зокрема розроблено тематичний план та програму «Психологічна стійкість учасників бойових дій».
У структурі курсів виокремлюються питання, які допоможуть виявити учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни власні ресурси для профілактики стресових станів, враховуючи індивідуальні особливості, що збільшить ефективність особистості. До найважливіших питань курсу «Відновлення емоційного благополуччя особистості» належать наступні теми :
• вступ до психології стресу;
• емоційний інтелект;
• техніки релаксації та дихальні вправи;
• психологія влади та лідерства;
• травматичний стрес;
• адаптація до нового середовища;
• комунікаційні навички;
• самоопіка та підтримка психічного здоров’я;
• планування та управління часом.
Матеріали курсів знайомлять здобувачів освіти з основними концепціями дослідження стресу, причинами виникнення стресу, формами прояву стресових станів, впливами стресу на успішність діяльності й здоров’я. Визначаються особливості професійних стресів, методи саморегуляції стресових станів в сучасних умовах.
Найголовнішою метою курсів є розвинути здібність створювати безпечний психологічний простір в умовах сьогодення, що забезпечить діалог між учасниками процесу, відкритість відчуттів, здатність надавати та отримувати допомогу, відновити ресурси та знайти нові можливості й сенси для щасливого життя.
Початок навчання 18 березня 2024 року. Термін навчання – 10 днів.
Для зареєстрованих безробітних, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни навчання безкоштовне.
Для всіх інших осіб – можливе навчання на платній основі.