КУРСИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ – НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНА ФОРМА НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ

У забезпеченні ефективної зайнятості та соціального захисту безробітних громадян, їх конкурентоспроможності на ринку праці значне місце займає професійне навчання, серед багатьох форм якого більш затребуваним є навчання на курсах цільового призначення. Вказані курси дають можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння та навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

Для Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості пріоритетом діяльності є професійне навчання безробітних під конкретні замовлення роботодавців, зокрема, на курсах цільового підвищення кваліфікації.

Організований у нашому закладі навчальний процес дає можливість слухачам підвищити кваліфікацію, розвинути професійні здібності, набути, відновити чи поновити знання і вміння. Враховуючи вимоги державних стандартів та динамічні зміни у відповідних галузях розробляються нові робочі навчальні плани та програми, за якими проводиться професійне навчання. Такі робочі навчальні плани передбачають вивчення новітнього обладнання, виробів, товарів, матеріалів, сучасних технологічних процесів, засобів механізації і автоматизації, правил і вимог їх безпечної експлуатації та ін.

Оскільки потреби ринку постійно змінюються відповідно до вимог часу, методичній службі доводиться розробляти та запроваджувати нові напрями навчання безробітних, зокрема, на замовлення роботодавців.

У грудні поточного року на замовлення роботодавців організовано навчання за напрямами «Особливості організації технологічного процесу в хлібопекарському виробництві», «Новітні технології в цегельному виробництві», «Використання сучасних технологій в роботі покоївок», «Організація роботи зі збуту товарів на підприємствах». Це дає можливість безробітним набути певних навичок, освоїти нові професії, затребувані на ринку праці, і основне – працевлаштуватись.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості запрошує безробітних громадян на навчання на курсах цільового призначення. Адже професійне навчання активізує зусилля безробітних, прискорює їх працевлаштування, підвищує професійну й соціальну мобільність.