15 грудня 2014 року відбулися загальні збори трудового колективу Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ

ПРОТОКОЛ № 6 загальних зборів трудового колективу Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

м. Івано-Франківськ « 15 » грудня 2014 року

Кількість працівників згідно штатного розпису: 11 осіб.

Присутні на зборах: 8 осіб – Гопайнич М.Г., Білейчук З.Л., Мазурак Є.Я., Гільшанська О.І., Подвійна Н.В., Мількіна О.Й., Осадченко Х.О., Барнич І.М.

Порядок денний зборів:

1. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів трудового колективу.

2. Звіт директора Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич. М.Г.

3. Оцінка роботи директора шляхом таємного голосування.

СЛУХАЛИ:

1. Завідувача господарством Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Мількіну О.Й., яка запропонувала обрати головуючим загальних зборів трудового колективу інженера з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л., а секретарем загальних зборів – провідного юрисконсульта Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гільшанську О.І.

За – одноголосно; проти – немає; утримались – немає.

1. Обрати головуючим загальних зборів трудового колективу інженера з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л., а секретарем загальних зборів – провідного юрисконсульта Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гільшанську О.І.

СЛУХАЛИ:

1. Інженера з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л., яка оголосила порядок денний загальних зборів трудового колективу Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості та надала слово для звіту директору Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г.

ВИСТУПИЛИ:

1. Директор Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. під час свого звіту зазначила, що пріоритетними завданнями Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ протягом 5-ти років були: реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійно-технічної освіти за ліцензованими професіями;

забезпечення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі шляхом організації професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації безробітних як за ліцензованими уже професіями, так і за професіями, які планується ліцензувати;

створення сучасної матеріально-технічної та навчально-виробничої бази для професійного навчання дорослого населення;

організація професійного навчання на високотехнологічному промисловому обладнанні;

впровадження інноваційних технологій професійного навчання дорослого населення;

розробка навчально-методичних комплексів за ліцензованими професіями та удосконалення навчально-методичної документації щодо забезпечення навчально-виробничого процесу;

співпраця з роботодавцями щодо підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;

організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру з метою підвищення їх професійного рівня, здійснення інноваційної педагогічної діяльності;

сприяння раціональному використанню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості створено у серпні 2009 року, наказом Державного центру зайнятості від 20.01.2009 р. № 4 на виконання Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття № 80 від 19.12.2008р.

У 2010-2014 роках головним завданням Центру було і залишається забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

На даний час Центр знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна,14А, в орендованому приміщенні, загальною площею 309,8 кв.м. У Центрі обладнано 3 навчальні кабінети: кабінет-лабораторія інформатики та інформаційних технологій (обладнано комп’ютерною технікою 15 робочих місць слухачів та робоче місце викладача), кабінет охорони праці, кабінет спецпредметів. Санітарно-технічні умови кабінетів відповідають вимогам Державних стандартів професійно-технічної освіти.

В 2012 році в Центром придбано контрольно-касове обладнання для облаштування лабораторії продавців та касирів торговельного залу, а саме: ЕККА МІНІ Т400МЕ, МІНІ 500МЕ, МІНІ 500.0 МЕ, МІНІ 600.04МЕ, Екселіо-55В, касовий бокс, комп’ютер Corej 3-2120/3, Ghz/DDR3/1000/Gb/DV DRW, монітор LG 18.5,вага ВТА-60/15-5-А, вага настільна електронна “Штріх-Прінт Ф1 15-2”, принтер Zebra LP 2824 PLUS STD, фіскальний принтер МІНІ-ФП, сканер Honeywell MK5145-71C41-EURS232, сканер LS2208 RS232, сканер LS2208 USB, скиборізка, термінал обліку ІКС-ТТ200, програма управління торгівлею, Win Home Basic 7, Windows PRO 7 SP, програмне забезпечення з шлюзом обміну даними, програмне забезпечення для всіх сфер, шлюз обміну даними між ЕККА і ПЗ unisystem, БФП Canon LaserBase MF4410, портативний комп’ютер НЗ 630.

Для підготовки слухачів за професією «Покоївка» придбано сучасний миючий порохотяг «Зелмер»919.5 та візок покоївки, обладнано виставковий стенд з інвентарем для ванної кімнати; для навчання агентів з організації туризму та адміністраторів придбано сучасне офісне обладнання та інвентар, факсимільний апарат Panasonic KX-982 UA-B, знищувач паперу, ламінатор, брошурувальний апарат.

У кабінеті-лабораторії інформатики та інформаційних технологій встановлено інтерактивний комплекс, який складається з інтерактивної електронної дошки, проектора та ноутбука, що надає можливість викладачу впроваджувати інноваційні методи навчання та ознайомлювати слухачів із сучасними IT-технологіями.

Для проведення виробничого навчання Центром укладено договори про співпрацю з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання.

Підвищення кваліфікації за курсами цільового призначення, як правило, здійснюється на базі базових центрів зайнятості або безпосередньо на підприємствах, куди працевлаштовуються безробітні.

Адміністрація Центру спрямовує роботу щодо забезпечення майбутніх слухачів підручниками. На даний час у бібліотеці Центру є в наявності понад 494 примірники літератури за всіма ліцензованими професіями. Зокрема в 2012 році збільшено бібліотечний фонд на 52,6 % в порівнянні з 2011 роком. На жаль, останні два роки бібліотечний фонд не поповнювався.

Постійно здійснюється підписка на періодичні видання: збірники, фахові газети, журнали тощо.

Вибір напрямів професійного навчання безробітних базується на вивченні поточної та перспективної потреби регіону у кваліфікованих працівниках з урахуванням створення нових потужностей підприємств і реконструкцією тих, що вже існують.

Основним напрямом діяльності Центру є виконання замовлення Івано-Франківського обласного центру зайнятості щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, а також інших категорій населення.

Пріоритетним завданням з 2010 по 2014 рр. було і є підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

Враховуючи вимоги часу, Центр орієнтує свою діяльність на забезпечення високої якості рівня професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери послуг, торгівлі тощо.

Чисельність безробітних осіб, які проходили професійне навчання, збільшується з кожним роком.

Перевагою навчання у Центрі є не лише отримання нової професії, а й можливість підвищити кваліфікацію.

Останні роки Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості приділяв особливу увагу наближенню освітніх послуг до місць проживання безробітних, з метою забезпечення доступу до професійного навчання мешканців віддалених районів та сіл області.

З цією метою за місцем проживання безробітних проводилися курси підвищення кваліфікації за напрямами:

• основи малого підприємництва;

• дотримання безпечного ведення робіт на автотранспортних підприємствах;

• основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин в умовах промислового підприємства;

• особливості вирощування птиці;

• організація роботи зі збуту товарів на підприємствах;

• організація роботи у сфері торгівлі;

• нові форми обслуговування в барах і ресторанах.

Метою Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості є навчання дорослого населення відповідно до сучасних тенденцій розвитку ринку праці, а саме, узгодження потреб і інтересів безробітного та роботодавця для прискорення працевлаштування незайнятого населення на підходящу роботу, закріплення на робочому місці за набутою професією чи відкриття безробітним власної справи.

Велика увага в навчальному закладі приділяється якісному добору і розподілу кадрів, бо висока професійна майстерність педагогічних працівників є основою забезпечення якості навчання.

Штатні педагогічні працівники Центру відповідно до затвердженого плану підвищують свою кваліфікацію на базі Київського інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, у відділі післядипломної освіти педагогічних працівників Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти.

У Центрі станом на 01.12.2014р. працює 9 осіб. (Див слайд 6) У зв’язку з широким спектром професій та малою чисельністю штатних педагогів (2 чол.) до викладацької діяльності постійно залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

У Центрі постійно проводиться робота над поповненням кадрового резерву педагогічних працівників. Загальна чисельність викладачів з 2010 по 2014роки, які працювали за договорами цивільно-правого характеру, становить 162 особи. Викладачі, які працюють за цивільно-правовими договорами, проходять підвищення кваліфікації за основним місцем роботи. Рівень кваліфікації викладачів відповідав існуючим вимогам для здійснення професійного навчання. Середній вік педагогічних працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, складає 39 років.

Забезпечення якісного складу педагогічних працівників для проведення професійного навчання є одним з основних завдань, для цього передбачається:

– розширення штату педагогічних працівників відповідно до професій, які будуть підлягати ліцензуванню;

– підвищення кваліфікації педагогів, а також стажування на виробництві;

– проведення чергової атестації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними кадрами Центру проводитиметься відповідно до законодавства України і буде спрямована на підбір та поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підвищення їх ділової кваліфікації та професійного рівня.

Широке впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій є важливим додатковим чинником, який сприяє більш ефективному розвитку професійної компетентності слухачів й пропагує адекватне умовам освітньої парадигми впровадження сучасних ІКТ у навчально-виробничий процес.

У Центрі обладнано кабінет інформаційних технологій, в якому усі комп’ютери об’єднані в мережу, є вільний доступ підключення (без постійного IP) з будь-якого ПК до глобальної мережі Інтернет, що забезпечує ефективний доступ слухачів до локальних інформаційних ресурсів, доступ до ресурсів мережі Інтернет та її популярних підсистем; отримання актуальної інформації щодо новітніх виробничих технологій різних галузей виробництва, інноваційних освітніх та власне інформаційно-комунікаційних технологій. Слухачі вчаться володіти алгоритмом користування Інтернет-ресурсами, самостійно працюють з різними веб-джерелами, аналізують, порівнюють, відбирають необхідний матеріал, створюють короткі слайд-шоу, мультимедійні презентації. Такі методи роботи формують у слухачів прийоми й навички творчого практичного мислення та діяльності, пов’язані з предметним відтворенням ідей у виробничих умовах.

Навчальний заклад має також швидкісний канал серверного підключення (з постійним IP і зареєстрованим доменним ім’ям) до глобальної мережі Інтернет, що дає змогу підтримувати власний повноцінний веб-сайт.

Стратегічною метою Центру було і залишається забезпечення якісної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на регіональному ринку праці, працевлаштування за фахом та подальшого закріплення випускників на робочих місцях підприємств, організацій, установ або започаткування ними власної справи.

Враховуючи сталу потребу роботодавців у висококваліфікованих робітниках, що підтверджується статистичними даними стосовно кількості вакансій у професійному розрізі, чисельності осіб, які шукали роботу, а також потребу в робітниках тих професій, навчання за якими не здійснюється в навчальних закладах області, було сформовано перелік професій, за якими у перспективі передбачається навчання в Центрі.

Усього визначено 18 робітничих професій для професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації з таких галузей (видів діяльності):

1) переробна промисловість (в т.ч. деревообробна промисловість, електротехнічне та зварювальне виробництво) – 1 професія: в’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів;

2) тимчасове розміщення і організація харчування (в т.ч. готельно-ресторанний сервіс) – 7 професій: покоївка, кухар, кондитер, пекар, офіціант, бармен, майстер з ресторанного обслуговування;

3) оптова та роздрібна торгівля – 3 професії: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу;

4) діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (в т.ч житлово-комунальне господарство) – 3 професії: агент з організації туризму, адміністратор, оператор котельні;

5) надання інших видів послуг (у т.ч. сфера послуг) – 4 професії: охоронник, швачка, перукар, манікюрник.

Для ліцензування нових професій планується взяти в оренду додаткові площі, а також укласти договори про співпрацю з ринкоутворюючими підприємствами області щодо використання їх бази для проведення лабораторно-практичних занять та проходження виробничого навчання і практики. Центр заплановано зробити багатопрофільним.

Одним з найефективніших способів термінового вирішення не прогнозованих навчально-виробничих завдань, виконання яких потребує підвищення кваліфікації працівників, є курси цільового призначення. Тому важливою частиною роботи Центру є організація короткотермінового підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення для вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, ефективних методів організації праці, питань економіки, нормативно-правових актів тощо. У зв’язку з цим планується організація короткотермінових курсів цільового призначення за найбільш затребуваними напрямами, а саме: основи малого підприємництва; навчання та повторна перевірка знань з безпечних методів роботи і експлуатації обладнання; дотримання безпечних умов праці при виконанні робіт в котельнях на твердому паливі; основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин в умовах промислового підприємства; особливості виконання підсобних та допоміжних робіт у деревообробній промисловості; основи психології і етика спілкування в колективі; організація роботи у сфері торгівлі; основи адміністрування бухгалтерського обліку 1С:Підприємство; нові форми обслуговування в барах і ресторанах.

2. Інженер з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л., відзначила високий професіоналізм, наполегливість та цілеспрямованість директора Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г.

3. Завідувач господарством Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Мількіна О.Й. у своєму виступі зазначила, що працює разом із директором Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. майже від самого створення Центру і за весь цей час директор Гопайнич М.Г., показала себе, як високопрофесійний керівник, компетентний освітянин, толерантний, уважний та чуйний керівник.

УХВАЛИЛИ:

1. Звіт директора Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. взяти до відома.

СЛУХАЛИ:

1. Інженера з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л., яка повідомила, що згідно порядку денного необхідно здійснити оцінку роботи директора Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. шляхом таємного голосування.

ВИСТУПИЛИ:

1. Провідний юрисконсульт Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гільшанська О.І. роздала бюлетні для голосування та наголосила, що голосувати повинен кожний особисто.

2. Інженер з охорони праці Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Білейчук З.Л. оголосила результати голосування за підсумками підрахунку голосів:

– оцінку добре поставило 5 працівників;

– оцінку задовільно поставило 2 працівників.

1. За результатами таємного голосування визнати роботу директора Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. за період роботи 2009-2014р.р. доброю.

Головуючий З.Л.Білейчук

Секретар О.І.Гільшанська