ІСПИТ НА ПРОФЕСІЙНУ КВАЛІФІКАЦІЮ

Для 11 слухачів групи «ПМ-4», які навчались у Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за професією «Продавець непродовольчих товарів», 23 жовтня цього року стало своєрідним святом. Саме в цей день вони складали іспит державній кваліфікаційній комісії з метою визначення рівня своєї професійної кваліфікації.

Ще 20 травня майбутні продавці вперше переступили поріг навчального закладу і протягом п’яти місяців вони вивчали предмети загальнопрофесійної та професійно-теоретичної підготовки, вдосконалювали набуті знання під час професійно-практичної підготовки.

Юречко Г.М., досвідчений викладач «Організації та технології торговельних процесів» та «Техніки і механізації торговельних розрахунків» доклала максимум зусиль, щоб майбутні продавці навчились правил експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), правил використання та призначення в торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів; правильно обслуговувати покупців; здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки; зчитувати сканером штрих-кодові позначки товару; готувати товар до продажу та інвентаризації; підрахо¬вувати гроші та здавати їх у встановленому порядку та ін.

«Товарознавство непродовольчих товарів» читала кваліфікований викладач Гикавець Л.В. Для якісної роботи продавцям важливо знати асортимент та якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів; правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару; зберігання, технічні можливості, ознаки браку товарів тощо.

Згідно робочого навчального плану майбутні продавці вивчали інформаційні технології, основи правових знань, галузевої економіки і підприємництва, бухгалтерського обліку. Цікаву інформацію щодо спілкування з покупцями, їх обслуговування почерпнули слухачі з предмету «Психологія і етика ділових відносин».

Як результат сумлінного і старанного навчання – свідоцтво про присвоєння робітничої професії «Продавець продовольчих товарів третього розряду».

Враховуючи те, що продавець – найбільш поширена професія серед торговельних працівників і на даний час вона найбільш популярна та затребувана, будемо сподіватись на добрих роботодавців для наших випускників.