Формування основ професійної майстерності під час проходження виробничої практики та навчання.

Туріндустрія – одна з найдинамічніших та найприбутковіших галузей економіки. Туристичний бізнес – заняття, що потребує чималих знань, особливо сьогодні, в умовах жорсткої конкуренції. Основним аспектом успішного функціонування індустрії гостинності та туризму являється формування ефективної системи підготовки спеціалістів туристського профілю, а саме адміністраторів.

Виробниче навчання та практика слухачів Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості організоване і проводиться відповідно до Положення про організацію навчально-виробничого процесу та інших нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти, що затверджуються в установленому порядку.

Метою виробничого навчання є формування основ професійної майстерності в області готельного обслуговування, закріплення отриманих первинних навичок та професійних умінь самостійного виконання робіт, оволодіння організацією та технологією обслуговування в готелях, сучасною технікою, опанування передовими формами організації праці.

Процес виробничого навчання та практики відбувається на основі тісної взаємодії теорії і практики. Практичні уміння і навички формуються на основі знань, що поглиблюються, вдосконалюються.

Кваліфікаційна підготовка майбутніх фахівців готельної справи неможлива без відпрацювання вмінь і навичок в умовах практичної діяльності.

Виробниче навчання та практика слухачів групи А-4, які навчаються за професією адміністратора, проводиться в кращих готельних підприємствах міста Івано – Франківська, а саме в готелі « Аускопрут », Reikartz Парк готель , «Легенда». Бази практики мають високий рівень організаційної структури управління готелем, організації обслуговування клієнтів, сучасні інформаційні технології в управлінні готельним господарством.

Завдання виробничої практики – відпрацювати навички адміністратора – менеджера, опанувати планування роботи адміністратора, відпрацювати навички роботи кадрової служби та навички управління персоналом.

Тривалість роботи слухачів відповідає часу, визначеному навчальними планами, програмами, і не перевищує тривалості робочого часу, встановленого законодавством для відповідної категорії працівників.

Отже виробниче навчання – важлива складова навчання студента, ефективна форма практичної підготовки до трудової діяльності.