Home » Історія створення

Історія створення


Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом першого атестаційного рівня, підпорядковується Державному центру зайнятості.


Рік заснування: 2009

Створений на виконання постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.12.2008 №80, наказу Державного центру зайнятості від 20.01.2009 №4 «Про створення навчальних закладів державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях» та наказу Івано-Франківського обласного центру зайнятості від 17.02.2009 №20.

Головним завданням Центру

є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Центр професійно-технічної освіти ДСЗ діє відповідно до Статуту, положенням про професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженим наказом Міністерства праці України від 02.08.1996 № 64, Порядком професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 № 318/655, Положенням про організацію навчально-виробничого процесу професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16.12.2020 № 2663, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

Стратегічною метою Центру

є якісне професійне навчання безробітного населення та співпраця з роботодавцями для подальшого працевлаштування своїх слухачів.

Перші працівники ЦПТО