Home » Історія створення

Історія створення


Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) є державним професійно-технічним навчальним закладом першого атестаційного рівня, підпорядковується Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України через Івано-Франківський обласний центр зайнятості.


 

Рік заснування: 2009

Створений на виконання постанови Правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття від 19.12.2008р. №80, наказу Державного центру зайнятості від 20.01.2009р. №4 «Про створення навчальних закладів державної служби зайнятості в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях» та наказу Івано-Франківського обласного центру зайнятості від 17.02.2009р. №20.

 

Головним завданням Центру

є забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

Центр професійно-технічної освіти ДСЗ діє відповідно до Статуту, Положення про навчальний заклад служби зайнятості, Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти, Положення про надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, інших законодавчих та нормативно-правових актів.

 

Стратегічною метою Центру

є якісне професійне навчання безробітного населення та співпраця з роботодавцями для подальшого працевлаштування своїх слухачів.

Центр здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, а також працюючих осіб і незайнятого населення на основі отриманої ліцензії згідно рішення Державної акредитаційної комісії України від 25 травня 2011 року, протокол ДАК №87 та 23 березня 2012 року, протокол ДАК №94 за професіями «Агент з організації туризму», «Адміністратор», «Покоївка», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Касир торговельного залу» а також проводить навчання на короткотермінових курсах цільового призначення за різноманітними напрямами, розробляючи та вдосконалюючи навчальні плани вказаних курсів для безробітних, які знаходяться на обліку у міських, районних та міськрайонних центрах зайнятості області.

Для проведення занять у 2010 році працівникам Центру доводилось орендувати навчальні приміщення в освітніх закладах міста, оскільки Центр знаходився у приміщенні обласного центру зайнятості, де не було необхідних навчальних класів.

На даний час Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ знаходиться в орендованому приміщенні за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Пасічна, 14а. Спільними зусиллями обладнано 3 навчальних кабінети: кабінет-лабораторія інформатики і інформаційних технологій, кабінет охорони праці, кабінет спецпредметів, а також три кабінети для працівників Центру.

Для наближення умов навчання потребам сучасного ринку праці до викладання дисциплін залучаються найкращі викладачі та майстри виробничого навчання з великим практичним та педагогічним досвідом роботи.

 

Перші працівники ЦПТО