Home » Правила поведінки

Правила поведінки

здобувачів освіти в Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

  1. Ці Правила поширюються на всіх здобувачів освіти Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (далі – Центр) і є обов’язковими для виконання під час навчання у закладі освіти.
  1. Здобувачі освіти мають право на:

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

– відзначення успіхів своєї освітньої діяльності;

– свободу творчої, культурної, просвітницької, виробничої діяльності тощо;

– безкоштовне користування бібліотечним фондом Центру, у тому числі й в електронному форматі;

– користування навчальною, виробничою, культурною, побутовою інфраструктурою закладу освіти та послугами;

– додаткові умови здобуття освіти у випадку належності до категорії осіб з особливими освітніми послугами;

– захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, боулінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди фізичному та психологічному здоров’ю здобувача освіти;

– отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від боулінгу (цькування), стала його свідком або вчинила боулінг (цькування);

– безпечні та нешкідливі умови навчання;

– рівні щодо всіх вимоги у ході здійснення процесу здобуття освіти;

– апеляцію щодо оцінок поточних, тематичних і підсумкових робіт.

  1. Здобувачі освіти зобов’язані:

– дотримуватись регламенту навчання, розкладу навчальних занять;

– виконувати освітню програму, робочий навчальних план, дотримуючись принципу академічної  доброчесності та досягти  результатів навчання, передбачених стандартом освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримування етичних норм;

– підтримувати чистоту та порядок на робочому місці та в приміщеннях Центру;

– повідомляти керівництво закладу про факти боулінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогів, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу,свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

– мати охайний зовнішній вигляд, не вдягати спортивний одяг та одяг  для відпочинку;

– бережливо ставитися до матеріально-технічної бази Центру.

  1. Здобувачам освіти забороняється:

– використовувати будь-які недозволені педагогом матеріали під час контрольно-оцінювальних заходів;

– користуватися у ході навчання мобільними телефонами, іншими гаджетами, якщо це не передбачено освітнім процесом;

– під час навчальних занять в аудиторіях Центру розмовляти по мобільному телефону;

– пропускати навчальні заняття без поважних причин. Пропуск занять з поважної причини має бути підкріплений письмовим документом;

– вживати алкогольні напої, палити на території закладу освіти (у тому числі електронні сигарети);

– вживати їжу у навчальних приміщеннях Центру;

– знаходитись у верхньому одязі у навчальних приміщеннях Центру.