Home » План роботи на 2024 рік

План роботи на 2024 рік

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Організаційні заходи

1.1.

Організація освітнього процесу Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ відповідно до діючої нормативної бази

До 09.01.24

Директор

Заступники директора

 

1.2.

Затвердження орієнтованого графіка формування навчальних груп на 2024 рік

До 09.01.24

Директор

Заступник директора з НВР

 

1.3.

Розміщення графіку формування навчальних груп на місяць на сайті Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

Щомісячно до 30-го числа

Заступник директора з НВР

Провідний інженер-електронік

 

1.4.

Проведення оперативних нарад

Щопонеділка

Директор

 

1.5.

Участь у семінарах, нарадах, які організовують і проводять Державний центр зайнятості та Івано-Франківський обласний центр зайнятості

За окремим планом

Директор

 

1.6.

Підготовка інформації, звітів та аналітичних довідок з питань основної діяльності Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Згідно з термінами Державного центру зайнятості

Директор

Заступник директора з НВР

Головний бухгалтер Методист

 

1.7.

Підготовка інформації про виконання наказів та доручень Державного центру зайнятості

Протягом року відповідно до затвердженого графіка

Заступники директора

 

1.8.

Організація професійно-технічного навчання, перепідготовки, підви-щення кваліфікації за професіями та   підвищення кваліфікації за освітніми програмами безробітних згідно з бюджетною програмою Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на 2024 рік

За окремим планом

Директор

Заступники директора

 

1.9.

Організація професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищен-ня кваліфікації за професіями та   підвищення кваліфікації за освітніми програмами здобувачів освіти за кошти фізичних та юридичних осіб

За окремим планом

Директор

Заступники директора

 

1.10.

Організація перепідготовки, підви-щення кваліфікації за професіями та   підвищення кваліфікації за освітніми програмами здобувачів освіти згідно виданих ваучерів, а також направлень учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

За окремим планом

Директор

Заступник директора з НВР

 

1.11.

Укладення договорів з підприємст-вами, установами та організаціями для проходження виробничого навчання і виробничої практики здобувачами освіти центру ПТО ДСЗ

За потребою

Заступник директора з НВР

 

1.12.

Проведення спільних засідань з представниками підприємств- замовників кадрів по визначенню та внесенню до робочих навчальних програм регіональних компонентів

За потребою

Директор

Заступники директора

 

1.13.

Підбір викладацько-педагогічного складу за  цивільно-правовими угодами відповідно до графіка формування груп

Протягом року

Заступники директора

 

1.14.

Складання графіка відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання адміністрацією центру ПТО ДСЗ

Січень

Заступники директора

 

1.15.

Складання графіка контролю керівниками центру ПТО ДСЗ стану проходження виробничого навчання  та виробничої практики на підприємствах

По мірі формування груп

Заступник директора з НВР

 

1.16.

Впровадження заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог сучасного виробництва

Постійно

Педагогічні працівники

 

1.17.

Внесення до Єдиної державної електронної бази  з питань освіти даних про здобувачів освіти

По мірі формування груп

Методист

 

1.18.

Підготовка пакету документів до ліцензування за професіями  «швачка», «кравець» «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Лютий, червень

Заступник директора з НМР

Методист

 

1.19.

Розгляд документів про призначен-ня матеріального забезпечення застрахованим особам (працівникам  центру ПТО ДСЗ) по тимчасовій втраті непрацездатності

За потребою

Уповноважена особа

 

1.20.

Проведення засідання комісії по дефектуванню та списанню матеріальних цінностей центру ПТО ДСЗ

Щомісячно

Голова та члени комісії

 

1.21.

Проведення  інструктажів з охорони праці та основ безпеки

життєдіяльності

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

1.22.

Забезпечення дотримання вимог Закону України «Про охорону праці», правил пожежної безпеки.

Проведення з учасниками НВП, іншими працівниками регулярних інструктажів з правил техніки безпеки під час роботи

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

1.23.

Організація роботи щодо здачі навчально-плануючої документації за 2023 рік в архів Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ

Січень

Заступники директора

Методист

 

1.24.

Проведення аналізу роботи центру ПТО ДСЗ за 2023 навчальний рік та складання плану роботи на 2024 рік

Січень

Директор Заступники директора

 

ІІ. Теоретична підготовка

2.1.

Організація навчального процесу згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006)

Протягом року

Адміністрація центру ПТО ДСЗ

 

2.2.

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо організації та планування навчального процесу у новому навчальному році, єдиних вимог до оформлення ділової документації

Постійно

Заступник директора Методист

 

2.3.

Внесення змін, оновлення та затвердження навчально-плануючої документації на 2024 рік

Постійно

Директор Заступник директора з НВР Викладачі

Майстри в/н

 

2.4.

Забезпечення організації та  дотримання порядку проведення Державної кваліфікаційної атестації відповідно до вимог чинного законодавства

За графіком

Заступники директора

Методист

Викладачі

Майстри в/н

 

2.5.

Розробка, оновлення та  систематизація  комплексно-методичного забезпечення з ліцензованих професій Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на базі нових державних стандартів

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

2.6.

Розробка методичних, навчальних посібників, дидактичних матеріалів, електронних посібників, конспектів лекцій, відео-уроків, презентацій, збірки тестових та контрольних завдань для навчальних досягнень здобувачів освіти, тощо

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.7.

Розробка матеріалів на електронних носіях для дистанційного навчання за професіями, враховуючи новітні технології навчання та виробництва

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.8.

Розробка та поновлення навчальних матеріалів для розміщення їх на сайті Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

Провідний інженер-електронік

 

2.9.

Забезпечення своєчасного і чіткого ведення журналів теоретичного і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

 

2.10.

Здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень та здобутків здобувачів освіти

Січень

Червень

Заступник директора з НВР

Викладачі

 

ІІІ. Професійно-практична підготовка

3.1.

Удосконалення та затвердження  навчально-плануючої документації з професійно-практичної підготовки із врахування змін та доповнень

Постійно

Викладачі Майстри в/н

 

3.2.

Співпраця з організаціями, підпри-ємствами та установами щодо організації та проведення підвищен-ня кваліфікації за освітніми програмами безробітних з метою їх подальшого працевлаштування

Протягом року

Директор Заступники директора

 

3.3.

Забезпечення проведення пробних та перевірочних робіт за всіма професія-ми відповідно до робочих програм

За потребою

Майстри в/н

 

3.4.

Підготовка КМЗ занять виробничого навчання з професій для дистанцій-ного навчання здобувачів освіти (опорних конспектів, презентацій, електронних тестових завдань)

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

3.5.

Проведення інструктивно-методич-них  нарад майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу у 2024 н.р.

1 раз на місяць

Заступник директора з НВР

 

 

3.6.

Проведення аналізу ринку праці та створення бази даних підприємств, організацій та установ, які надаватимуть робочі місця для проходження виробничої практики здобувачами освіти у 2024 році

Лютий

Вересень Грудень

Заступник директора  з НВР

Майстри в/н

 

 

3.7.

Здійснення заходів щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження здобувачами освіти виробничого навчання та виробничої практики

За потребою

Заступник директора з НВР

 

3.8.

Забезпечення контролю виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання (наказ МОНУ від 26 січня 2011р. №59)

Постійно

Заступник директора з НВР

Методист

 

ІV. Методична робота

4.1.

Проведення засідань педагогічної ради Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

За окремим планом.

Один раз у два місяці

Директор

 

4.2.

Проведення інструктивно-методич-них нарад Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

За окремим планом.

Один раз у два місяці

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.3.

Проведення семінарів, практикумів, тренінгів,  вебінарів, майстер-класів з розвитку професійних компетентнос-тей, набуття нових та вдосконалення раніше набутих  професійних навичок, вивчення нових форм та видів професійного зростання

Протягом року

 

Заступники директора

Викладачі

Майстри в/н

 

4.4.

Проведення теоретичних та практичних семінарів з метою впровадження передового досвіду в навчальний процес

Протягом року

Заступники директора

Викладачі

Майстри в/н

 

4.5.

Проведення школи молодого викладача та майстра виробничого навчання

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

4.6.

Поповнення бібліотечного фонду необхідною навчальною і методич-ною літературою за ліцензованими професіями для здобувачів освіти 

Протягом року

Завідувач господарства

 

4.7.

Проводити моніторинг і аналіз навчальної літератури для здійснення навчання за різними формами (очною, дистанційною, дуальною)

Протягом року

Завідувач господарства

 

4.8.

Поновлення робочих навчальних планів та програм з професійного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та освітніми програмами

Протягом року

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.9.

Перегляд та корегування навчальних планів та програм за освітніми програмами відповідно до діючих вимог замовників робітничих кадрів

Протягом року

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.10.

Систематизація методичного забезпечення професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації на електронних носіях

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

4.11.

Розробка навчальних матеріалів із використанням мультимедійних технологій (з різних предметів та напрямів)

Протягом року

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.12.

Робота з оновлення та удосконалення електронних кейсів, відео-лекцій, тестових завдань з ліцензованих професій

Протягом року

Методист

Викладачі

Майстри в/н

 

4.13.

Створення каталогу освітньо-кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів та програм за ліцензованими професіями, критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, білетів для проведення кваліфікаційної атестації

Протягом року

Методист

 

4.14.

Розробка КМЗ за професіями, які будуть ліцензуватися (перукар (перукар-модельєр), швачка

Протягом року

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.15.

Розробка методичних рекомендацій з використання програмних навчальних засобів за професіями перукар (перукар-модельєр), швачка

Після ліцензування

Заступник директора з НМР

Методист

 

4.16.

Організація роботи з позаштатними викладачами, які залучаються до навчального процесу із здобувачами освіти за різними професіями та освітніми програмами, а також до навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою (створення комплексно-методичного забезпечен-ня з професій, предметів, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, складання поурочно-тематичних планів з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, підготовки документації до ДКА, підготовка конспектів уроків, презентацій, тощо)

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

4.17.

Відвідування та аналіз професійно-теоретичних, професійно-практичних уроків (штатних і позаштатних) викладачів, майстрів виробничого навчання

Протягом року

Заступники директора Методист

 

4.18.

Проведення моніторингу методичної роботи викладачів та майстрів в/н за
рік

Грудень

Заступник директора з НМР

 

4.19.

Підготовка звіту про методичну роботу за 2024 рік

Грудень

Заступник директора з НМР

Методист

 

V. Робота з підвищення кваліфікації та компетенції педагогічних працівників

5.1.

Створення атестаційної комісії при Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, щодо атестації педагогічних працівників

Вересень

Директор

Методист

 

5.2.

Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються та графік роботи атестаційної комісії

Вересень

Голова атестаційної комісії

 

5.3.

Організація проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Згідно з графіком

Заступник директора з НМР

Методист

 

5.4.

Вивчення педагогічного досвіду педагогічних працівників, які атестуються

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

5.5.

Взаємовідвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання

Протягом року

Методист

Викладачі

Майстри в/н

 

5.6.

Організація стажування майстрів в/н та викладачів професійно-теоретичної підготовки на виробництві з метою вивчення нових та сучасних технологій виробництва

За графіком

Заступник директора з НВР

 

5.7.

Оформлення документації щодо результатів атестації педагогічних працівників

Відповідно до графіку роботи атестаційної комісії

Заступники директора

Методист

 

VІ. Участь у міжнародних проєктах

6.1.

Продовження участі у проєкті Skills4Recovery, який реалізується за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що діє за дорученням Федерального Уряду Німеччини в Україні

Протягом року

Викладачі

Майстри в/н

 

6.2.

Робота з партнерами GIZ над підготовкою онлайн курсів на платформі MOODLE

Протягом року

Заступники директора

Майстри в/н

 

6.3.

Збір та аналіз інформації про можливість участі в міжнародних програмах та шляхів співпраці із ними

Протягом року

Директор

Заступники директора

Методист

 

6.4.

Забезпечення участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних освітніх проєктах щодо реформування системи П(ПТ)О

Протягом року

Директор

Заступники директора

Методист

 

6.5.

Забезпечення участі у міжнародних, всеукраїнських, регіональних освітніх проєктах щодо модернізації та впровадження новітніх технологій у ПТНЗ

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

VII. Професійно-орієнтаційна робота

7.1.

Постійне інформування Державного центру зайнятості щодо діяльності Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ

За графіком

Директор

Заступник директора з НВР

 

7.2.

Інформування громадськості через ЗМІ, веб-сайт, соціальної мережі фейсбук центру ПТО ДСЗ, вебпортал служби зайнятості про освітні послуги центру ПТО ДСЗ з професійного навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації, навчання за освітніми програмами

Протягом року

Заступник директора з НВР  Провідний інженер-електронік

 

7.3.

Підготовка та розповсюдження через ЗМІ інформації з питань щодо надання освітніх послуг Івано-Франківським центром ПТО ДСЗ

Протягом року

Методист

Провідний інженер-електронік

 

7.4.

Підготовка та розповсюдження через ЗМІ інформації щодо питань навчання за ваучерами, навчання ВПО, навчання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни   з питань щодо надання освітніх послуг Івано-Франківським центром ПТО ДСЗ

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

Провідний інженер-електронік

 

7.5.

Удосконалення мультимедійних презентацій професій

Протягом року

Методист

Викладачі

 

7.6.

Виготовлення буклетів про послуги Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ   для   населення   та  роботодавців

Протягом року

Заступник директора з НМР

 

7.7.

Проведення Днів інформування про послуги Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ у філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР

 

7.8.

Участь у масових заходах, які проводяться Івано-Франківським обласним центром зайнятості та його філіями 

Протягом року

Директор  Заступник директора з НМР

 

7.9.

Проведення спільних інформаційних заходів з Івано-Франківським обласним центром зайнятості для здобувачів освіти та викладачів центру ПТО ДСЗ

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР

 

7.10.

Проведення моніторингу профорієнтаційної роботи за рік, виявлення недоліків, розробка заходів щодо їх усунення

Грудень

Директор

 

VIII. Робота з роботодавцями та іншими стейкхолдерами

8.1

Моніторинг та вивчення потреб ринку праці регіону та співпраця з роботодавцями щодо навчання за робітничими професіями та освітніми програмами

Протягом року

Заступники директора

 

8.2

Співпраця з роботодавцями регіону  та релокованими підприємствами щодо навчання, перенавчання,  підвищення кваліфікації за професіями та підвищення кваліфікації за освітніми програмами

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

8.3

Залучення роботодавців до коригування та погодження робочих навчальних планів та програм відповідно до змін та сучасних вимог виробництва

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР Методист

 

8.4

Залучення провідних фахівців від роботодавців як наставників здобувачів освіти Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ під час виробничого навчання та виробничої практики на виробничих підприємствах роботодавців

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

8.5

Встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема можливість проведення виробничого навчання  та виробничої практики здобувачів освіти на виробничих підприємствах роботодавця та подальше працевлаштування здобувачів освіти

Протягом року

Заступник директора з НВР  Методист

 

8.6

Залучення роботодавців до роботи Державної кваліфікаційної комісії центру

Протягом року

Заступник директора з НВР  Методист

 

8.7

Запрошення роботодавців до участі у нарадах, засіданнях Ради роботодавців з питань зайнятості населення

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

8.8

Співпраця з роботодавцями щодо проходження стажування майстрів виробничого навчання

Протягом року

Заступник директора з НВР 

 

8.9

Співпраця Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ з об’єднаними територіальними громадами Івано-Франківщини та інших областей щодо надання освітніх послуг

Протягом року

Директор Заступники директора

 

8.10

Анкетування дійсних та потенційних роботодавців

Вересень

грудень

Заступник директора з НВР Методист

 

IX. Робота з цільовими категоріями безробітних

9.1

Забезпечення комфортних умов для навчання та перебування у закладі освіти різних цільових категорій безробітних

Постійно

Адміністрація центру

 

9.2

Проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді

Протягом року

Заступники директора

Майстри в/н

 

9.3

Проведення заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти

Протягом року

Адміністрація Центру

 

9.4

Проведення інформаційно-роз’яснювальної та профорієнтаційної роботи з безробітними, які постраждали від війни, щодо навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації в центрі ПТО ДСЗ

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

Викладачі Майстри в/н

 

9.4

Популяризація Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ серед учнівської молоді шляхом проведення майстер-класів, екскурсій, круглих столів з  різними віковими категоріями школярів

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

 

9.5

Залучення соціальних мереж для роботи з різними цільовими категоріями населення з метою задоволення їх освітніх потреб

Протягом року

Заступник директора з НВР

Педпрацівники

 

9.6

Створення умов для забезпечення належних можливостей праці та навчання для здобувачів освіти різних соціальних, гендерних груп.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Педпрацівники

 

9.7

Співпраця з благодійними фондами, громадськими організаціями для створення умов людям з обмеженими можливостями повноцінно навчання та соціалізації

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

 

9.8

Участь у проєктах, спрямованих на особистісний розвиток ВПО та інших соціально вразливих груп населення

Протягом року

Педагогічні працівники

 

X. Моніторинг та контроль організації навчально-виробничого процесу

10.1.

Контроль за організацією навчання в групах здобувачів освіти

Постійно

Директор Заступники директора Методист

 

10.2.

Контроль за дотриманням вимог охорони праці у навчальних кабінетах

Постійно

Провідний інженер з охорони праці

 

10.3.

Здійснення контролю за санітарним станом навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень

Протягом року

Матеріально

відповідальні особи

 

10.4.

Здійснення контролю за організацією та проведенням Державної кваліфікаційної атестації

Згідно навчальними планами

Заступники директора

Методист

 

10.5.

Здійснення контролю за станом виконання робочих навчальних планів, програм

Протягом року

Заступники

директора

Методист

 

10.6.

Організація постійного контролю за звітністю, наявністю та веденням документації з планування навчально-виробничого процесу

Протягом року

Заступники директора

 

10.7.

Здійснення контролю за веденням журналів теоретичного і виробничого навчання

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

10.8.

Здійснення перевірки щодо дотримання вимог до робочих місць проходження виробничої практики, виконання програми виробничої практики, відпрацювання завдань

Протягом року

Заступники директора

Майстри в/н

 

10.9.

Відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання

Протягом року

Заступники директора

 

10.10.

Організація взаємовідвідування уроків викладачів та майстрів виробничого навчання

Протягом року

Директор

Заступники

директора

Методист

 

10.11.

Проводити аналіз надання якісних освітніх послух здобувачам освіти, станом викладання предметів, проведення виробничого навчання, проходження виробничої практики на засіданнях педагогічної ради та інструктивно-методичних нарадах

Протягом року

Заступники директора

 

 

10.12.

Здійснювати контроль за якістю надання освітніх послуг та станом викладання предметів, проведення виробничого навчання, проходження виробничої практики здобувачами освіти

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

10.13.

Здійснювати моніторинг та контроль за якістю знань, умінь, навиків під час проведення Державної кваліфікаційної атестації

Згідно навчальним планом

Заступники директора

Методист

 

10.14

Результати проведення моніторингу та контролю за організацією  навчально-виробничого процесу заслуховувати на засіданнях педради та інструктивно-методичних нарадах

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

XІ. Моніторинг якості освіти та виконання основних показників професійного навчання

11.1

Проведення внутрішнього аудиту робочих освітніх програм

Червень,

грудень

Заступники директора

Методист

 

11.2

Проведення моніторингу якості інформаційного, методичного забезпечення вивчення предметів на сайті центру

Березень

Заступники директора

 

11.3

Проведення тестування здобувачів освіти після завершення теоретичного навчання

Згідно навчальними планами

Викладачі

 

11.4

Проведення екзаменаційного тестування здобувачів освіти після завершення навчання

Згідно навчальними планами

Заступники директора

 

11.5

Проведення опитування та анкетування випускників

Протягом року

Заступники директора

Педпрацівники

 

11.6

Проведення опитування та анкетування роботодавців

Протягом року

Заступники директора

Методист

 

11.7

Проведення анкетування педагогічних працівників

Вересень

Адміністрація центру

 

11.8

Результати моніторингу якості освіти та виконання основних показників професійного навчання заслуховувати на засіданнях педагогічної ради

Протягом року

Директор, Заступники директора

 

 

XII. Робота щодо реалізації експериментального проєкту з організації професійного навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

12.1

Інформування громадськості через веб-сайт, соціальної мережі, фейсбук центру, вебпортал служби зайнятості про освітні послуги центру з професійного навчання, перенав-чання, підвищення кваліфікації, навчання за освітніми програмами для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Протягом року

Директор, Заступники директора

 

12.2

Підготовка та розповсюдження через ЗМІ інформації з питань щодо надання освітніх послуг Івано-Франківським центром ПТО ДСЗ УБД та особам з інвалідністю внаслідок війни

Протягом року

Директор, Заступники директора

 

 

12.3

Підготовка та розроблення нових освітніх програм для навчання УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни   з питань

Протягом року

Методист,

педпрацівники

 

12.4

Виготовлення буклетів про послуги Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Протягом року

Заступники директора

 

12.5

Забезпечення безперешкодного доступу до приміщення закладу освіти відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил

Протягом року

Адміністрація центру

 

12.6

Організація професійного навчання здобувачів освіти за очною, дистанційною, дуальною формами або шляхом їх поєднання у закладі професійної (професійно-технічної) освіти

Протягом року

Директор, Заступники директора

 

12.7

Забезпечення здобувачів освіти адаптивними умови для професійного навчання та диференційованим підходом до розроблення освітньої програми

Протягом року

Директор, Заступники директора

Викладачі

Майстри в/н

 

12.8

Організація навчальних місць, забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього процесу учасників бойових дій та осіб з інвалідністю в наслідок війни

Протягом року

Заступники директора

Викладачі

Майстри в/н

 

12.9

Проведення Днів інформування про можливість пройти навчання за освітніми програмами «Основи бізнес-планування», «Мікрогрант: написання бізнес-плану» для написання бізнес-плану та отримання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей

Протягом року

Заступники директора

Викладачі

 

12.10.

Проведення спільних інформаційних заходів з Івано-Франківським обласним центром зайнятості для громадських організацій та благодійних фондів, які співпрацюють із УБД

Протягом року

Адміністрація центру

 

XIII. Навчально-матеріальна база

13.1.

Покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень відповідно до змін у законодавстві, оновлених державних стандартів, вимог роботодавців

Протягом року

Директор

Завідувач господарства

 

13.2.

Створення матеріально-технічної бази для професій, які будуть ліцензуватися «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «кравець» та «швачка»

Протягом року

Директор

Завідувач господарства

 

13.3.

Здійснення заходів щодо оснащення кабінетів, майстерень, лабораторій, обладнанням, устаткуванням, інвентарем, сировиною та дидактичними засобами навчання

Протягом року

Директор

Заступник директора з НВР

Викладачі

Майстри в/н

Завідувач господарства

 

13.4.

Проведення річної інвентаризації активів та зобов’язань Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ

Жовтень

Грудень

Головний бухгалтер

Завідувач господарства

 

XІV. Фінансово-господарська діяльність

14.1.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 2023 рік та забезпечення ефективного використання коштів у 2024 році

Січень

Грудень

Директор

Головний бухгалтер

 

14.2.

Подання фінансової звітності в Державний центр зайнятості

Протягом року

Головний бухгалтер

 

14.3.

Подання звітів, заявок та повідомлень у:

–  державну податкову службу;

–  головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області

За окремими графіками

Головний бухгалтер

 

14.4.

Організація та контроль обліку основних засобів, матеріальних цінностей

Постійно

Головний бухгалтер

 

14.5.

Організація та контроль за правильним та своєчасним проведенням інвентаризації

Жовтень

Листопад

Директор

Головний бухгалтер

 

14.6.

Організація контролю за цільовим та раціональним використанням коштів

Постійно

Директор

Головний бухгалтер

 

14.7.

Організація контроль за матеріальними цінностями згідно інвентаризаційних описів в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

Постійно

Головний бухгалтер

Матеріально-відповідальні особи

 

14.8.

Складання таблиць розрахунку норм витрат матеріалів за професіями відповідно до програм

Протягом року

Головний бухгалтер

Майстри в/н

 

XV. Охорона праці

15.1.

Розроблення та здійснення комплек-су організаційних заходів щодо вдосконалення методів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану

І квартал

Директор

 

15.2.

Забезпечення наявності законодавчих актів з охорони праці, інструкцій в навчальних кабінетах, майстернях та інших приміщеннях,  де це передбачено відповідними нормативами

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.3.

Актуалізація та розроблення інструкції з охорони праці для працівників та здобувачів освіти

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.4.

Контроль ведення журналу реєстрації інструктажів здобувачів освіти з охорони праці

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.5.

Організація проведення медогляду працівників центру ПТО ДСЗ згідно нормативних актів з охорони праці

Грудень

Провідний інженер з охорони праці

 

15.6.

Забезпечення планів евакуації по центру ПТО ДСЗ на випадок пожежі й за необхідності їх поновлення

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.7.

Забезпечення ведення документації з охорони праці центру ПТО ДСЗ

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.8.

Корегування правил внутрішнього трудового розпорядку у центрі ПТО ДСЗ

Січень

Директор

 

15.9.

Перевірка стану евакуаційних виходів в центрі ПТО ДСЗ

Січень

Липень

Провідний інженер з охорони праці

 

15.10.

Проведення первинного та інших видів інструктажу (повторного,  позапланового, цільового) для працівників та здобувачів освіти

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці Майстри в/н

 

15.11.

Актуалізація наказів щодо організації охорони праці під час освітнього процесу в центрі ПТО ДСЗ

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.12.

Проведення роз’яснювальної роботи по дотриманню заходів безпеки населення під час воєнної загрози. Проведення позапланових інструктажів з питань цивільного захисту

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

15.13.

Поновлення договорів з питань комунальних послуг та охорони приміщення

У разі потреби

Директор

Провідний бухгалтер

 

15.14.

Проведення огляду освітлення та забезпечення заміни непрацюючих електроламп

Протягом року

Завідувач господарства

 

15.15.

Організація проведення технічної експертизи вогнегасників, за результатами – здійснення  перезарядки або заміни новими

Вересень

Провідний інженер з охорони праці

 

15.16.

Контроль за виконанням вимог охорони праці під час проведення ремонтних робіт в центрі ПТО ДСЗ

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці