Home » План роботи на 2023 рік

План роботи на 2023 рік

          № з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

І. Організаційні заходи

1.1.

Проведення засідань педагогічної ради Івано-Франківського центру профе-сійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

За окремим планом.

Один раз у два місяці

Директор

 

1.2.

Проведення оперативних нарад.

Щопонеділка

Директор

 

1.3.

Проведення інструктивно-методичних нарад центру ПТО ДСЗ.

За окремим планом.

Один раз у два місяці

Заступник директора з НМР

Методист

 

1.4.

Участь у семінарах, нарадах, які організовують і проводять Державний центр зайнятості і Івано-Франківський обласний центр зайнятості.

За окремим планом

Директор

 

1.5.

Підготовка інформації, звітів та аналітичних довідок з питань основної діяльності центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Згідно з термінами обласного центру зайнятості

Директор

Провідний юрисконсульт

Головний бухгалтер Методист

 

1.6.

Підготовка інформації про виконання наказів та доручень Державного центру зайнятості і Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

Протягом року відповідно до затвердженого графіка

Заступники директора

 

1.7.

Підготовка пакету документів до ліцензування за професіями згідно бюджетної програми, а саме: «перукар (перукар-модельєр)»

Лютий

Заступник директора з НВР

Методист

 

1.8

Підготовка навчального закладу до атестації

Впродовж року

Заступник директора з НВР

Методист

 

1.9 

Проведення засідань комісії із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності працівників центру ПТО ДСЗ.

Щомісячно

(за потребою)

Голова та члени комісії

 

1.10 

Проведення засідання комісії по дефектуванню та списанню матеріальних цінностей центру ПТО ДСЗ.

Щомісячно

Голова та члени комісії

 

 1.11

Організація професійно-технічного навчання, перенавчання та курсів  підвищення кваліфікації безробітних згідно з бюджетною програмою Івано-Франківського обласного центру зайнятості на 2023 рік.

За окремим планом

Директор

Заступник директора з НВР

 

1.12 

Укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями для проходження виробничого навчання і виробничої практики здобувачами освіти центру ПТО ДСЗ.

За потребою

Заступник директора з НВР

 

 

 1.13

Проведення спільних засідань з представниками підприємств- замовників кадрів по визначенню та внесенню до робочих навчальних програм регіональних компонентів.

За потребою

Адміністрація центру ПТО ДСЗ

 

1.14 

Складання графіка контролю керівниками центру ПТО ДСЗ стану проходження виробничого навчання  та виробничої практики на підприємствах.

По мірі формування груп

Заступник директора з НВР

 

1.15 

Складання графіка відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання адміністрацією центру ПТО ДСЗ.

Січень

Заступник директора з НВР

 

 1.16

Внесення до Єдиної державної електронної бази  з питань освіти даних про здобувачів освіти.

По мірі формування груп

Методист

 

 1.17

Впровадження заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки здобувачів освіти з урахуванням вимог сучасного виробництва.

Постійно

Педагогічні працівники

 

1.18 

Створення атестаційної комісії центру ПТО ДСЗ на 2023 навчальний рік, складання графіків атестації педагогічних працівників на 2023-2027 н.р. та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

Вересень-жовтень

Директор

Методист

 

1.19 

Створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу.

Постійно

Адміністрація центру ПТО ДСЗ

 

1.20 

Проведення  інструктажів з охорони праці та основ безпеки життєдіяльності.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

 1.21

Забезпечення неухильного дотримання вимог Закону України «Про охорону праці», правил пожежної безпеки.

Проведення з учасниками НВП, іншими працівниками регулярних інструктажів з правил техніки безпеки під час роботи.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

1.22

Організація роботи щодо здачі в архів центру ПТО ДСЗ навчально-плануючої документації за 2022 рік.

 

 

Грудень

Заступник директора з НВР Заступник директора з НМР Методист

 

 1.23

Проведення аналізу роботи центру ПТО ДСЗ за 2022 навчальний рік та складання плану роботи на 2023 рік.

 

Грудень

Директор Заступник директора з НВР Заступник директора з НМР

 

ІІ. Теоретична підготовка

2.1.

Організація навчального процесу згідно з Положенням про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006) .

Протягом року

Адміністрація центру ПТО ДСЗ

 

2.2.

Ознайомлення педагогічних працівників з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо організації та планування навчального процесу у новому навчальному році, єдиних вимог до оформлення ділової документації.

Постійно

Заступник директора з НВР Методист

 

2.3.

Розробка та затвердження навчально-плануючої документації на 2022 рік.

Постійно

Директор Заступник директора з НВР Викладачі

 

2.4.

Розробка комплексно-методичного забезпечення з професій центру ПТО ДСЗ на базі нових державних стандартів.

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

2.5.

Розробка інструкційних та дидактичних матеріалів, необхідних для навчання безробітних за новими професіями та напрямками.

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.6.

Розробка матеріалів (презентацій, відео) для дистанційного навчання за професіями.

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.7.

Розробка електронних тестових завдань для контролю навчальних досягнень здобувачів освіти щодо дистанційного навчання за професіями.

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.8.

Ознайомлення здобувачів освіти з новітніми технологіями навчання та виробництва.

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.9.

Підготовка навчальних матеріалів для розміщення їх на сайті Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

2.10.

Забезпечення своєчасного і чіткого ведення журналів теоретичного і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист Майстер в/н

 

2.11.

Підготовка необхідних матеріалів до атестації педагогічних працівників.

За окремим планом

Директор

Секретар АК

 

2.12.

Здійснення моніторингу рівня навчальних досягнень та здобутків здобувачів освіти.

Січень

Червень

Заступник директора з НВР

Викладачі

 

2.13.

Забезпечення неухильного дотримання

порядку проведення ДПА, ДКА.

За графіком

Заступник директора з НВР

 

2.14.

Продовження впровадження у освітній процес інформаційно-комунікаційні технології та технології дистанційного навчання.

Протягом року

Заступник директора з НВР Методист

 

ІІІ. Професійно-практична підготовка

3.1.

Розробка та затвердження навчально-плануючої документації.

Постійно

Директор Викладачі Майстри в/н

 

3.2.

Співпраця з організаціями, підприємствами та установами щодо організації та проведення короткотермінових курсів підвищення кваліфікації безробітних з метою їх подальшого працевлаштування.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР

 

3.3.

Підготовка звіту про організацію навчання безробітних згідно з розробленим переліком питань.

Після закінчення навчання групи

Викладачі

 

3.4.

Підготовка комплексних та перевірних робіт за всіма професіями відповідно до робочих програм.

За потребою

Майстри в/н

 

3.5.

Підготовка КМЗ занять виробничого навчання з професій для дистанційного навчання здобувачів освіти (опорних конспектів, презентацій, електронних тестових завдань).

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

3.6.

Надання практичної допомоги позаштатним викладачам в оформленні документів та підготовці до уроків.

Протягом року

Директор

Методист

 

3.7.

Організація навчального процесу за місцем проживання здобувачів освіти з урахуванням потреб роботодавців з метою подальшого працевлаштування.

Протягом року

Директор

Методист

 

3.8.

Проведення моніторингу працевлаштування здобувачів освіти за професіями.

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

3.9.

Підготовка інформації про чисельність прийнятих на навчання здобувачів освіти з числа безробітних в центрі ПТО ДСЗ.

Щомісяця

Методист

 

3.10.

Підготовка інформації про стан виконання затвердженого графіку формування навчальних груп у центрі ПТО ДСЗ.

До 5 січня

Методист

 

3.11.

Підготовка інформації про чисельність прийнятих на навчання здобувачів освіти у центрі ПТО ДСЗ за кошти фізичних та юридичних осіб.

До 5 січня

Методист

 

3.12.

Проведення інструктивно-методичних  нарад майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу у 2022 н.р.

1 раз на місяць

Заступник директора з НВР

 

 

3.13.

Проведення аналізу ринку праці та створення бази даних підприємств, організацій та установ, які надаватимуть робочі місця для проходження виробничої практики здобувачами освіти у 2022 році.

Лютий

Вересень Грудень

Заступник директора  з НВР Майстри в/н

 

 

3.14.

Здійснення заходів щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження здобувачами освіти виробничого навчання та виробничої практики.

За потребою

Заступник директора з НВР

 

3.15.

Забезпечення контролю виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання (наказ МОНУ від 26 січня 2011р. №59).

Постійно

Заступник директора з НВР

 

ІV. Контроль за організацією  навчально-виробничого процесу

4.1.

Забезпечення ведення навчально-плануючої документації згідно з вимогами діючих нормативних документів.

Протягом року

Заступник директора з НВР Заступник директора з НМР Методист

 

4.2.

Контроль за виконанням навчальних планів і програм, ефективністю та якістю навчання безробітних.

Постійно

Директор Заступники директора Методист

 

4.3.

Контроль за організацією навчання в групах здобувачів освіти.

Постійно

Директор Заступники директора Методист

 

4.4.

Аналіз стану працевлаштування безробітних.

Протягом року

Методист

 

4.5.

Контроль за дотриманням вимог охорони праці у навчальних кабінетах.

Постійно

Провідний інженер з охорони праці

 

V. Методична робота

5.1.

Розробка робочих навчальних планів та програм професійного навчання та перепідготовки безробітних за напрямками (на основі ліцензованих професій) на замовлення роботодавців.

Протягом року

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.2.

Перегляд та корегування навчальних планів та програм за напрямами відповідно до діючих вимог замовників робітничих кадрів.

Протягом року

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.3.

Розробка методичних рекомендацій з використання програмних навчальних засобів за професіями перукар (перукар-модельєр), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних,  електромеханік з ліфтів.

Після ліцензування

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.4.

Проведення моніторингу методичної роботи викладачів та майстрів в/н за
рік.

Грудень

Заступник директора з НМР

 

 

5.5.

Розробка навчальних матеріалів із використанням мультимедійних технологій (з різних предметів та напрямів).

Протягом року

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.6.

Систематизація методичного забезпечення професійного навчання (в електронному вигляді).

Протягом року

Викладачі Майстри в/н

 

 

5.7.

Створення каталогу освітньо-кваліфікаційних характеристик, робочих навчальних планів та програм за ліцензованими професіями, критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів, білетів для проведення кваліфікаційної атестації.

Протягом року

Методист

 

 

5.8.

Відвідування та аналіз уроків позаштатних викладачів за різними напрямами.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР Заступник

директора з НМР

Методист

 

 

5.9.

Здійснення інформаційного та бібліотечно-бібліографічного обслуго-вування слухачів.

Протягом року

Завідувач господарства

 

 

5.10.

Підготовка звіту про методичну роботу за 2022 рік.

Грудень

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.11.

Розробка КМЗ за професіями, які будуть ліцензуватися (перукар (перукар-модельєр)

Протягом року

Заступник директора з НМР Методист

 

 

5.12.

Розробка та затвердження робочих навчальних програм з виробничого навчання в розрізі професій на модульно-компетентнісній основі.

Протягом року

Заступник директора з НМР

 

 

5.13.

Організація роботи щодо розробки технологічних карток, алгоритмів, опорних конспектів, карт опитування інструкційних карток з професії.

Грудень

Заступник директора з НМР

Методист Майстри в/н

 

 

5.14.

Забезпечення методичних розробок нестандартних уроків виробничого навчання (ділові ігри, майстер-класи, уроки-презентації).

Протягом року

Методист Майстри в/н

 

 

5.15.

Організація та проведення відкритих уроків виробничого навчання із застосуванням інформаційно-комуні-каційних технологій.

Жовтень- травень

Методист Майстри в/н

 

 

VІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

6.1.

Складання графіка  підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік.

Січень

Методист

 

6.2.

Участь у семінарах-практикумах з питань дистанційного навчання.

Протягом року

Педагогічні працівники

 

6.3.

Участь у семінарах практикумах з питань дуальної форми навчання.

Протягом року

Педагогічні працівники

 

6.4.

Участь у семінарах практикумах з питань психологічної адаптації здобувачів освіти, які постраждали від війни.

Протягом року

Педагогічні працівники

 

6.5.

Робота працівників навчального закладу над індивідуальними методичними темами.

Протягом року

Педагогічні працівники

 

6.6.

Індивідуальна робота з позаштатними викладачами, які залучаються до навчального процесу в групах безробітних за різними професіями, а також до навчання слухачів за індивідуальною формою (складання поурочно-тематичних планів, планів виробничого навчання, підготовка конспектів уроків, створення методичного забезпечення, оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти тощо).

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

6.7.

Взаємовідвідування та аналіз уроків теоретичного та виробничого навчання.

Протягом року

Методист Педагогічні працівники

 

6.8.

Організація стажування майстрів в/н на виробництві з метою вивчення сучасних матеріалів та технологій.

Протягом року

Заступник директора з НВР

 

6.9.

Забезпечення вивчення нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та перепідготовки.

Протягом року

Методист

 

6.10.

Організація стажування майстрів в/н та викладачів професійно-теоретичної підготовки на виробництві з метою вивчення сучасних технологій

матеріалів, техніки.

За графіком

Заступник директора з НВР

 

VII. Охорона праці

7.1.

Контроль за виконанням вимог охорони праці під час проведення ремонтних робіт в центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Завгосп

Провідний інженер з охорони праці

 

7.2.

Перевірка стану запасних виходів в центрі ПТО ДСЗ.

Січень

Липень

Провідний інженер з охорони праці

 

7.3.

Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо вдосконалення методів запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану.

І квартал

Директор

Провідний інженер з охорони праці

 

7.4.

Організація проведення технічної експертизи вогнегасників, за результатами – здійснення  перезарядки або заміни новими.

Лютий

Березень

Провідний інженер з охорони праці

 

7.5.

Проведення огляду освітлення та забезпечення заміни непрацюючих електроламп.

Протягом року

Завідувач господарства

 

7.6.

Організація проведення медогляду працівників центру ПТО ДСЗ згідно нормативних актів з охорони праці.

Грудень

Провідний інженер з охорони праці

 

7.7.

Контроль наявності законодавчих актів з охорони праці, інструкцій в навчальних кабінетах, майстернях та інших приміщеннях,  де це передбачено відповідними нормативами.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.8

Контроль журналу реєстрації інструктажів здобувачів освіти з охорони праці.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.9

Актуалізація та розроблення інструкції з охорони праці для працівників та здобувачів освіти.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.10.

Поновлення договорів з питань комунальних послуг та охорони приміщення.

У разі потреби

Директор

Провідний юрисконсульт

 

7.11.

Перевірка наявності планів евакуації по центру ПТО ДСЗ на випадок пожежі  й за необхідності їх поновлення.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.12.

Перевірка ведення документації з охорони праці центру ПТО ДСЗ.

Липень

Провідний інженер з охорони праці

 

7.13.

Корегування правил внутрішнього трудового розпорядку у центрі ПТО ДСЗ.

Січень

Директор

 

7.14.

Проведення первинного та інших видів інструктажу (повторного,  позапланового, цільового) для працівників та здобувачів освіти.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці Майстри в/н

 

7.15.

Перегляд та поновлення наказів щодо організації охорони праці під час освітнього процесу в центрі ПТО ДСЗ  в умовах пандемії.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.16.

Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19) серед працівників та здобувачів освіти.

Протягом року

Провідний інженер з охорони праці

 

7.17

Подача річного звіту з охорони праці.

Січень

Провідний інженер з охорони праці

 

VIII. Удосконалення навчально-матеріальної бази

8.1.

Удосконалення матеріально-технічної бази для професій, які будуть
ліцензуватися.

Протягом року

Директор

Завідувач господарства

 

8.2.

Завершення створення майстерні для перукарів.

І півріччя

Директор Заступник директора з НВР

 

8.3.

Проведення річної інвентаризації активів та зобов’язань Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Жовтень

Грудень

Головний бухгалтер

Завідувач господарства

 

IX. Напрями роботи з роботодавцями

9.1.

Залучення роботодавців до розробки та погодження  робочих навчальних планів.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

9.2.

Залучення провідних фахівців від роботодавців як наставників здобувачів освіти (слухачів курсів) під час виробничого навчання та виробничої практики у виробничих підприємствах роботодавців.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

9.3.

Встановлення договірних відносин, що передбачають зокрема можливість проведення виробничого навчання  та виробничої практики здобувачів освіти у виробничих підприємствах роботодавця, подальше працевлаштування здобувачів освіти.

Протягом року

Заступник директора з НВР  Методист

 

9.4.

Залучення роботодавців до оцінювання пробних робіт та державної кваліфікаційної атестації.

Протягом року

Заступник директора з НВР  Методист

 

9.5.

Запрошення  роботодавців до участі у нарадах, засіданнях Ради роботодавців з питань зайнятості населення.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР  Методист

 

9.6.

Анкетування дійсних та потенційних роботодавців.

Листопад

Грудень

Директор

Головний бухгалтер

 

X. Професійно-орієнтаційна робота

10.1.

Підготовка інформації Івано-Франківському обласному центру зайнятості щодо діяльності Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

За графіком

Директор

 

10.2.

Постійне оперативне оновлення інформації Івано-Франківського обласному центру зайнятості щодо організації та проведення навчання в Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР 

 

10.3.

Інформування громадськості через ЗМІ, вебсайт центру ПТО ДСЗ, вебпортал служби зайнятості про освітні послуги центру ПТО ДСЗ з професійного навчання, підвищення кваліфікації безробітних, відкриття ними власної справи.

Протягом року

Заступник директора з НВР  Провідний інженер-електронік

 

10.4.

Підготовка та розповсюдження через ЗМІ інформації з питань щодо надання освітніх послуг Івано-Франківським центром ПТО ДСЗ.

Протягом року

Методист

 

10.5.

Удосконалення мультимедійних презентацій професій.

Протягом року

Методист

Викладачі

 

10.6.

Виготовлення буклетів про послуги Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ для населення та роботодавців.

Протягом року

Заступник директора з НМР

 

10.7.

Проведення Днів інформування про послуги Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ у філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР

 

10.8.

Участь у масових заходах, які проводяться Івано-Франківським обласним центром зайнятості та його філіями. 

Протягом року

Директор  Заступник директора з НМР

 

10.9.

Проведення спільних інформаційних заходів з Івано-Франківським обласним центром зайнятості для слухачів та викладачів центру ПТО ДСЗ.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР

 

10.10

Проведення моніторингу профорієнтаційної роботи за рік, виявлення недоліків, розробка заходів щодо їх усунення.

Грудень

Директор

 

XІ. Фінансово-господарська діяльність

11.1.

Аналіз фінансово-господарської діяльності Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості за 2021 рік та забезпечення ефективного використання коштів у 2022 році.

Січень

Грудень

Директор

Головний бухгалтер

 

11.2.

Підготовка фінансової звітності в Івано-Франківський обласний та Державний центри зайнятості.

Протягом року

Головний бухгалтер

 

11.3.

Подання звітів, заявок  та повідомлень у:

–  державну податкову службу;

–  Івано-Франківське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

– Івано-Франківське управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Івано-Франківській області.

За окремими графіками

Головний бухгалтер

 

11.4.

Організація та контроль обліку основних засобів, матеріальних цінностей та незавершених капітальних інвестицій

Постійно

Головний бухгалтер

 

11.5.

Організація та контроль за правильним та своєчасним проведенням інвентаризації

Жовтень

Листопад

Директор

Головний бухгалтер

 

11.6.

Контроль за цільовим та раціональним використанням коштів.

Постійно

Директор

Головний бухгалтер

 

11.7.

Контроль та проставлення інвентаризаційних номерів на новопридбані матеріальні цінності по основних засобах.

Постійно

Головний бухгалтер

 

11.8.

Контроль за фактичною наявністю матеріальних цінностей згідно інвентаризаційних описів в Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

Постійно

Головний бухгалтер

 

11.9.

Підготовка таблиць розрахунку норм витрат матеріалів за професіями відповідно до програм

Протягом року

Головний бухгалтер

 

XII. Робота з безробітними

12.1.

Інформаційно-роз’яснювальна та  профорієнтаційна робота  з безробітними щодо послуг  професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації в центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист Майстри в/н

 

12.2.

Інформаційно-роз’яснювальна та профорієнтаційна робота з безробітними, які постраждали від війни,  щодо навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації в центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

Викладачі Майстри в/н

 

12.3.

Організація та проведення екскурсій у центр ПТО ДСЗ для безробітних щодо послуг  професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації в центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

 

12.4.

Організація та проведення професіографічних екскурсій для безробітних на підприємства-бази практики.

Протягом року

Майстри в/н

 

12.5.

Проведення семінарів, семінарів- навчання та вебінарів для безробітних  на тему: презентація послуг професійного навчання Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР
Методист
Викладачі Майстри в/н

 

12.6.

Проведення консультацій для безробітних щодо обрання професії, які ліцензовані у центрі ПТО ДСЗ.

Протягом року

Заступник директора з НВР

Методист

 

XIII.Участь у проєктах

13.1.

Участь у профорієнтаційних проєктах щодо представлення послуг центру ПТО ДСЗ:

  • для професійної реінтеграції людей які постраждали внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну;
  • для осіб з обмеженими можливостями;
  • для молоді та інших категорій населення.

Протягом року

Директор Заступник директора з НВР