Home » Оператор котельні

Оператор котельні


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Професія – 8162 Оператор котельні

Кваліфікація – 2,3,4 розряди


 

2, 3 РОЗРЯДИ

1. Кваліфікаційні вимоги (2 розряд)

Повинен знати: 

 • принцип роботи котлів, що обслуговуються;
 • склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів;
 • правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою;
 • призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;
 • будову та режим роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

Повинен уміти:

 • обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), які  працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні;
 • здійснювати розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою; регулювати горіння палива; стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему;
 • обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год);
 • очищати м’яту пару та проводити деаерацію води; здійснювати пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів;
 • чистити арматуру та прилади котла; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

2. Кваліфікаційні вимоги (3 розряд)

Повинен знати:

 • будову котлів, які обслуговуються;
 • будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів;
 • схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж;
 • порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам;
 • будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

 • обслуговувати водогрійні та парові котли зі сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні;
 • обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);
 • здійснювати пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів;
 • забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;
 • здійснювати пуск, зупинку та перемикання агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів;
 • вести облік теплоти, яка відпускається споживачам;
 • брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

3. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

4. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 • Повна загальна середня освіта.
 • Без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійного використання випускника

 • Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

6. Специфічні вимоги

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: чоловіча, жіноча.
 • Медичні обмеження.

 

4 РОЗРЯД

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • будову та правила обслуговування однотипних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів;
 • основи теплотехніки;
 • різні властивості палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;
 • технічні умови на якість води та способи її очищення;
 • причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо запобігання їм;
 • будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:

 • обслуговувати водогрійні та парові котли сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагрівальні;
 • обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год);
 • стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;
 • регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари;
 • запобігати та усувати несправності в роботі устаткування.

2. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

3. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

Попередній освітньо-кваліфікаційни рівень – «Оператор котельні» 3 розряду:

 • за умови провадження первинної професійної підготовки в професійно- технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Оператор котельні» 3 розряду – не менше 1 року.

4. Сфера професійного використання випускника

 • Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

5. Специфічні вимоги

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: чоловіча, жіноча
 • Медичні обмеження.