Home » Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими

Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

  Професія – 5132 Молодша медична сестра з догляду за хворими

 Кваліфікація – молодша медична сестра з догляду за хворими


 

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинна знати:

 • права, обов’язки та відповідальність молодшої медичної сестри з догляду за хворими;
 • правила санітарії і гігієни;
 • нескладні  медичні  маніпуляції  (постановка банок, гірчичників, компресів тощо);
 • правила охорони праці.

Повинна вміти :

 • працювати під керівництвом  медичної сестри з догляду за хворими;
 • забезпечувати чистоту та охайність хворих і приміщення;
 • проводити догляд за шкірою хворих, обробляти пролежні;
 • годувати тяжкохворих;
 • стежити за використанням і зберіганням предметів догляду за хворими;
 • проводити  заміну постільної і натільної білизни;
 • брати участь у транспортуванні тяжкохворих;
 • стежити за додержанням хворими і відвідувачами правил внутрішнього розпорядку лікувального закладу;
 • надавати хворим першу долікарську допомогу;
 • готувати хворих до інструментальних методів дослідження.

2. Загальнопрофесійні вимоги

Повинна:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватися норм технологічного процесу;
 • не допускати браку у роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 • володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

3. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації осіб

При вступі на навчання:

 • повна загальна середня освіта.

Після закінчення навчання:

 • повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією  молодша медична сестра  з догляду за хворими;
 • без вимог до стажу роботи, професійна підготовка на курсах або робочому місці.

4. Сфера професійного використання випускника

 • Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги;
 • діяльність лікарняних закладів.

5. Специфічні вимоги

 • Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання відповідно до законодавства.
 • Стать: жіноча, чоловіча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затвердженого наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).
 • Медичні обмеження.