Home » Машиніст (кочегар) котельні

Машиніст (кочегар) котельні


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Професія – 8162 машиніст (кочегар) котельні

Кваліфікація – 2,3,4 розряди


 

2, 3 РОЗРЯДИ

1. Кваліфікаційні вимоги (2 розряд)

Повинен знати:

 • принцип роботи обслуговуваних котлів, форсунок, пароповітропроводів та способи регулювання їх роботи;
 • будову топок парових котлів, шлакових і зольних бункерів;
 • склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паротрубопроводів;
 • призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів;
 • будову механізмів для готування пилоподібного палива, інструменту та пристроїв для чищення форсунок і золо- та шлаковидалення;
 • будову та режими роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станції м’ятої пари, правила очищення колосникових решіток, топок та котлів і димової коробки паровозів;
 • допустимі тиск та рівень води в котлі паровоза під час чищення;
 • вплив атмосферного повітря на стан стінок топки та вогневої коробки;
 • порядок заправлення топки;
 • основні властивості золи та шлаку;
 • порядок руху на коліях та дорогах залізничних кранів;
 • правила планування шлакових і зольних відвалів.

Повинен уміти:

 • обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/’год),  окремі водогрійні чи парові котли з теплопродуктивністю котла  до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/гсд), які працюють на твердому паливі;
 • обслуговувати котли парових залізничних кранів вантажністю до 25т;
 • розпалювати, пускати, зупиняти котли та постачати їх водою;
 • подрібнювати паливо, завантажувати та шурувати топку котла;
 • регулювати горіння палива;
 • спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів рівень води в котлі, тиск пари та температуру води, яка подається  в опалювальну систему;
 • пускати,  зупиняти  насоси,  мотори,  вентилятори  та  інші механізми;
 • чистити арматуру та прилади котла;
 • обслуговувати, тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год);
 • очищати м’яту пару та проводити деаерацію води;
 • підтримувати необхідний тиск та температуру води і пари;
 • брати участь у промиванні, очищенні та ремонті котла;
 • прибирати вручну золу із топок і бункерів парових та водогрійних котлів виробничих та комунальних котелень і піддувал газогенераторів, а також колосникових решіток, топок, котлів і піддувал паровозів;
 • планувати шлакові та зольні відвали.

2. Кваліфікаційні вимоги (3 розряд)

Повинен знати: 

 • будову застосовуваного устаткування та механізмів;
 • способи раціонального спалювання палива в котлах;
 • схеми тепло-, паро- і водопроводів та зовнішніх тепломереж;
 • порядок обліку результатів роботи устаткування та відпущеного споживачам тепла;
 • значення своєчасного прибирання шлаку та золи для нормальної роботи котлів;
 • правила догляду за устаткуванням, що обслуговує, та способи усунення недоліків у його роботі;
 • типи котлів, що обслуговує;
 • правила та способи вантаження і транспортування золи і шлаку;
 • системи (мастильну та охолодження обслуговуваних агрегатів і механізмів);
 • правила ведення записів про роботу механізмів та устаткування для золошлаковидалення;
 • будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти:  

 • обслуговувати водогрійні та парові котли з сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год), окремі водогрійні  парові  котли  з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год  (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на твердому паливі;
 • обслуговувати котли на парових залізничних кранах вантажністю понад 25 т або котли парових екскаваторів;
 • пускати, зупиняти, регулювати та спостерігати за роботою тягових і золо- та шлаковидалення пристроїв, стокера, економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників та живильних насосів;
 • обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год);
 • забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні;
 • пускати, зупиняти і перемикати агрегати, які обслуговує, у схемах теплопроводів;
 • веде облік тепла, що відпускає споживачам;
 • при6ирати механізованим способом шлак та золу із топок і бункерів парових і водогрійних котлів виробничих та комунальних котельних і піддувал газогенераторів;
 • навантажувати золу та шлак за допомогою механізмів у вагонетки або вагони із транспортуванням їх в установлене місце;
 • спостерігати за правильною роботою механізмів золо- і шлаковидалення, підіймально-транспортного устаткування, сигналізації, приладів, апаратури та захисних пристроїв;
 • змивати шлак і золу спеціальними апаратами;
 • брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

3. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

4. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

 • Повна загальна середня освіта.
 • Без вимог до стажу роботи.

5. Сфера професійного використання випускника

 • Житлово-комунальне господарство;
 • Промисловість.

6. Специфічні вимоги

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: чоловіча, жіноча.
 • Медичні обмеження.

4 РОЗРЯД

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: 

 • будову та правила обслуговування котлів, різних допоміжних механізмів і арматури котлів;
 • основні відомості з теплотехніки, різні суміші палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;
 • процес готування палива; технічні умови на якість води і способи її очищення;
 • причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо їх запобігання та усунення;
 • будова і призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: 

 • обслуговвати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год. (понад 10 до 20 Гкал), окремі водогрійні і парові котли з теплопродуктивністю понад 84 до 273 ГДж/год. (понад 20 до 65 Гкал/год.), які працюють на твердому паливі;
 • спостерігати за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води у котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів;
 • регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари;
 • спостерігати за подаванням палива;
 • обслуговувати тепломережі і бойлерні установки або станції м’ятої пари, які розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год. (понад 20 Гкал/год.);
 • запобігати несправностям, усуває їх у разі появи в роботі устаткування;

2. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, пожежну безпеку, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати основи інформаційних технологій;
 • знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни;

3. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «машиніст (кочегар) котельні» 3 розряду:

 • за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційного рівня без вимог до стажу роботи;
 • за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією машиніста (кочегара) котельні 3 розряду – не менше 1 року.

4. Сфера професійного використання випускника

 • Житлово-комунальне господарство.
 • Промисловість.

5. Специфічні вимоги

 • Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років. 
 • Стать: чоловіча, жіноча.
 • Медичні обмеження.