Home » Законодавчо-нормативна база

Законодавчо-нормативна база


 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про освіту ( переглянути )
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійно-технічну освіту ( переглянути )
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні ( переглянути )
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту».
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».
 3. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 27.12.2006 № 500/861 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві».
 4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31.12.1998 № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.06.2000 № 225 «Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти».
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 № 1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 № 992 «Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 770 «Про внесення змін до Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики».
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2001 № 459 «Про затвердження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у професійно-технічних навчальних закладах».
 12. Наказ Міністерства освіти України від 27.10.1999 № 370 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно-технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України».
 13. Наказ Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України».
 14. Закон України «Про зайнятість населення»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 № 340 «Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»
 16. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 168 «Деякі питання Державної служби якості освіти України».
 18. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників».
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці»
 20. Наказ Міністерства соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 16.12.2013 № 875/1776 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями»

 

Перелік нормативно-правових документів щодо організації методичної роботи в закладах ПТО

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2000 № 582 «Про Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі».
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів».
 5. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України від 20.09.2011 №ДЦ-06-6616/0/6-11 «Методичні рекомендації про порядок організації та проведення підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення».