Home » Алгоритм дій при виявленні булінгу

Алгоритм дій при виявленні булінгу

  1. Загальні положення

Цей Порядок визначає розгляд та неупереджене з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ (далі – Центр) відповідно до заяв, що надійшли.

1.1. Здобувачі освіти, педагогічні працівники та інші співробітники Центру, якщо їм стало відомо або вони стали свідками випадків вчинення булінгу, зобов’язані не зволікаючи звернутися з заявою за встановленою формою (Додаток 1) до директора Центру, а в разі його відсутності – до особи, яка виконує тимчасово його обов’язки.

1.2. Постраждала від булінгу особа або її представник мають право звертатися особисто з заявою до директора Центру або звертатися відразу до уповноважених служб і підрозділів органів Національної поліції України з повідомленнями про випадки булінгу.

1.3. Відповідно до такої заяви директор Центру видає наказ про проведення розслідування із визначенням уповноважених осіб.

1.4. Для прийняття рішення за результатами розслідування директор Центру створює наказом комісію (далі – Комісія) з розгляду випадків булінгу та скликає засідання.

1.5. До складу Комісії входять заступники директора Центру, педпрацівники, практичний психолог, представник постраждалого та булера, уповноважений представник трудового колективу.

1.6. У разі, якщо Комісія визнала, що це булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто дії носять систематичний характер, директор Центру повідомляє до уповноважених служб і підрозділів органів Національної поліції України з повідомленнями про випадки булінгу.

1.7. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутися до органів Національної поліції України із заявою, про що директор Центру має повідомити постраждалого.

1.8. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів Комісії.

1.9. Заява складається у довільній формі на ім’я директора Центру або особи, яка його тимчасово заміняє. У заяві вказуються обставини, за яких вчинено було булінг (цькування), особи, які були присутні та прізвище булера.

1.10. Директор Центру за будь-якого рішення Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) забезпечує психологічну підтримку усім учасникам випадку. Неповідомлення директором Центру уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу учасника освітнього процесу тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 відсотків заробітку.

2. Відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

2.1. Згідно з Законодавчою базою України булінг (цькування) учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів, або від 20 до 40 годин громадських робіт.

2.2. Якщо булінг (цькування) вчинено групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф становитиме від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Телефони довіри:

Гаряча телефонна лінія щодо боулінгу: 116 000

Гарячая лінія з питань запобігання насильству: 116 123 або 0 800 500 335

Уповноважений Верховної Ради з прав людини: 0 800 50 17 20

Центр надання безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103

Національна поліція України: 102