ОГОЛОШЕННЯ

Івано-Франківський обласний центр зайнятості оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

директора Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

 

Адреса закладу: м. Івано-Франківськ,  вул. Максимовича, 15-о

 

Посадові обовязки директора:

 • організовує діяльність закладу;
 • організовує здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, які спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці за робітничими професіями за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття для подальшого працевлаштування.
 • забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • формує педагогічний колектив та створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників і слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
 • здійснює інші повноваження, визначені законодавством, статутом та контрактом.

Умови оплати праці:

заробітна плата відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (із змінами).

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу:

 • вільне володіння державною мовою;
 • вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста);
 • стаж роботи на керівних посадах системи професійної (професійно-технічної) освіти чи у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у цьому закладі освіти, не менше трьох років;
 • моральні якості і фізичний стан, що дає змогу виконувати обов’язки керівника закладу.

 

Для участі у конкурсі кандидати подають такі документи:

 • заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію;
 • копію паспорта громадянина України або ID-картки;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки;
 • довідку про відсутність судимості.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи кандидати подають особисто до конкурсної комісії до 09.06.2020 (включно) за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Деповська, 89а, каб.6 (Кривій Л.А., начальнику відділу по роботі з персоналом Івано-Франківського обласного центру зайнятості).

 

Конкурс проводиться поетапно:

 • подання документів з 13.05.2020 по 09.06.2020 до 17.15 год.;
 • загальні збори трудового колективу закладу, на яких кандидати представляють програму розвитку закладу на середньострокову перспективу о 9.00 год. 17.06.2020 – 19.06.2020 (ліміт виступу до 20 хв), за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15-о;
 • співбесіда з кандидатами з 9.00 год. 22.06.2020, за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Деповська, 89а.

 

Уповноважена особа:

Крива Лілія Андріївна, начальник відділу по роботі з персоналом Івано-Франківського обласного центру зайнятості, тел.: (0342) 75-56-32, e-mail: rp@ifocz.gov.ua