Home » Адміністратор

Адміністратор


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Професія – 4222 Адміністратор

Кваліфікація – Адміністратор


 

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • постанови, розпорядження,накази та інші нормативні документи і керівні матеріали, які стосуються організації підприємства; організаційну структуру управління підприємства; права і обов”язки працівників, режим їх роботи; правила і методи організації процесу обслуговування відвідувачів; асортимент послуг, що реалізуються; основи маркетингу; принципи планування та оформлення приміщень, вітрин, організації реклами; основи економіки, організації праці і управління; основи законодавства про працю.

Повинен уміти :

 • забезпечувати роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. Створювати для них комфортні умови. Здійснювати контроль за збереженням матеріальних цінностей. Консультувати відвідувачів з питань наявних послуг. Вживати заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядати претензії, пов’язані з незадовільним обслуговуванням відвідувачів і вживати відповідних організаційно-технічних заходів. Здійснювати контроль за раціональним оформленням  приміщень, стежити за оновленням і станом реклами у приміщеннях і на будівлі. Забезпечувати чистоту і порядок в приміщеннях і на прилеглих до них територіях. Контролювати дотримання робітниками підприємства, установи, організації (далі–підприємство) трудової і виробничої дисципліни, правил і норм охорони праці, вимог виробничої санітарії і гігієни, протипожежного захисту. Інформувати керівництво підприємства про наявні недоліки в організації обслуговування відвідувачів, вживати заходів щодо їх ліквідації, здійснювати контроль за виконанням працівниками вказівок керівництва підприємства.

2. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • додержуватись норм технологічного процесу;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм,методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ ( пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

3. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 • Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

4. Сфера професійного використання випускника

 • Роботи, які є загальними для всіх видів економічної діяльності;
 • Організація сфери обслуговування відвідувачів;
 • Організація і контроль за раціональним використанням приміщень;
 • Організація  і  контроль  за  дотриманням  робітниками трудової і виробничої дисципліни;
 • Роботи, характерні для офіс-менеджерської діяльності.

5. Специфічні вимоги

 • Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: жіноча, чоловіча.
 • Медичні обмеження.