Home » Продавець продовольчих товарів

Продавець продовольчих товарів


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Професія – 5220 Продавець продовольчих товарів

Кваліфікація – 3 розряд


 

1. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

 • асортимент товарів, класифікацію, характеристику, сировину, харчову цінність товарів, терміни зберігання даної групи, роздрібні ціни на товари, ознаки доброякісності , види браку,відходів і порядок їх списання, правила розшифрування штрихового коду товару, зчитування даних маркування товарів, порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
 • правила зберігання товарів і терміни їх реалізації; правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання;
 • правила використання та призначення виробничого інвентара, інструментів, ваговимірювальних приладів, посуду;
 • форми і методи обслуговування покупців, правила продажу продовольчих товарів, правила торговельного обслуговування населення;
 • порядок проведення інвентаризації;
 • основи ціноутворення та оподаткування;
 • сфери застосування інформаційних технологій, основи правового регулювання в торгівлі, правила і норми охорони праці, правила протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен уміти:

 • приймати товари;
 • перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за зовнішнім виглядом;
 • забезпечувати зберігання товарів за кількістю та якістю;
 • готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність маркувальних даних і якість після зберігання;
 • перебирати, протирати, зачищати, нарізати, фасувати товари;
 • забезпечувати наявність відповідно оформлених цінників;
 • розміщувати і викладати товари за групами, видами, сортами з дотриманням правил товарного сусідства;
 • готувати робоче місце до роботи, встановлювати і перевіряти справність ваговимірювальних приладів, реєстраторів розрахункових операцій, виробничого інвентара, інструментів, отримувати і готувати пакувальний матеріал;
 • пропонувати і показувати товари;
 • консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів;
 • пропонувати взаємозамінні і нові товари а також супутні товари.Нарізати зважувати і упаковувати товари, підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку;
 • підраховувати гроші, здавати їх у встановленому порядку, прибирати нереалізовані товари і тару, готувати товари до інвентаризації. Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко і надто швидко псуються);
 • брати участь в оформленні прилавкових вітрин.

2. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • не допускати браку в роботі;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • дотримуватись норм технологічного процесу;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачуваних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 • знати інформаційні технології.

3. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

 • Повна загальна середня освіта.
 • Без вимог до стажу роботи.

4 . Сфера професійного використання випускника

 • Торгівля та громадське харчування.
 • Торгівля продовольчими товарами (за видами).

5. Специфічні вимоги

 • Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 18 років.
 • Стать: жіноча, чоловіча.
 • Медичні обмеження.