Home » Звіт про діяльність за 2021 рік

Звіт про діяльність за 2021 рік

Звіт про діяльність
Івано-Франківського центру професійно-технічної
освіти державної служби зайнятості за 2021 рік

 1. Стан виконання плану роботи Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ за 2021 рік за основними показниками

Впродовж 2021 року діяльність колективу Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом роботи закладу на навчальний рік.

Для досягнення освітніх цілей головними напрямками діяльності педагогічного колективу центру були і залишаються:

 • оновлення змісту навчання з урахуванням стану і перспектив потреб ринку праці;
 • впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на підвищення якості підготовки здобувачів освіти;
 • розробка та вдосконалення методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень.
 • удосконалення змісту і структури навчально-методичного забезпечення освітнього процесу з урахуванням нових реалій сьогодення;
 • оновлення навчально-матеріальної бази, забезпечення кабінетів, лабораторій, майстерень сучасним обладнанням;
 • вдосконалення технологій дистанційної освіти та змішаного навчання;
 • впровадження дуальної форми освіти.

Колектив працював над виконанням плану обсягів навчання за замовленням Івано-Франківського обласного центру зайнятості, збереженням обсягу контингенту здобувачів освіти, удосконаленням організації освітнього процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу, підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності робітничих професій.

Організація діяльності центру здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року. Відповідно до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструктивно-методичних нарадах, засіданнях педрад, нарадах при директорі. У 2021 н.р. проведено 7 педагогічних рад. Протягом року  робочі навчальні програми і поурочно-тематичні плани викладачів та інша плануюча документація постійно погоджувалася з роботодавцями. Питання виконання навчальних програм, якість проведення занять адміністрація центру контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2021 навчальний рік виконано. Середній бал успішності здобувачів освіти по центру за 2021 н.р. становить 8,1. Аналіз результатів успішності показав, що в цілому у центрі навчаються здобувачі освіти, які мають достатній рівень навчальних досягнень 86% та високий рівень навчальних досягнень 14%.

З метою контролю за якістю навчання здобувачів освіти систематично проводилися контрольні роботи з предметів професійно-теоретичної підготовки. Оперативну, точну, об’єктивну інформацію про поточний стан освітнього процесу надавали регулярні моніторингові дослідження та аналіз навчальних досягнень здобувачів освіти.

Викладачі використовували сучасні ІКТ дистанційного, змішаного та очного навчання.

Формування контингенту на 2021 навчальний рік здійснювалось  відповідно до ліцензованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей закладу освіти, відповідно до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками.

План набору слухачів на навчання у 2021 році виконаний в обсязі 4619 осіб (107,6 %).

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу у 2021 році центром розроблені нові робочі навчальні програми та плани з усіх ліцензованих професій та запроваджено дуальну форму навчання з професій: покоївка, касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів та продавець непродовольчих товарів, машиніст (кочегар) котельні. Загальна кількість здобувачів освіти які проходили навчання за дуальною формою становить 138 осіб.

На належному рівні у центрі здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та програм. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснювалось у лабораторіях, навчальних майстернях, а також на робочих місцях в умовах виробництва.

Навчально-виробничий процес у центрі здійснювався відповідно до Державних стандартів ПТО та стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на модульних компетентностях.

Обсяг замовлення здобувачів освіти за професіями на 2021 рік становив 360 чол. і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та відповідно до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями – замовниками кадрів, зокрема: ФОП Гнатюк-Савіцька А.Й.; ФОП Швець В.К.; ФОП Вовк В.І.; ФОП Левицька К.А.; ФОП Журавльова О.Д.; ФОП Солоджук Н.М.;  ФОП Корнієнко Д.М.; ФОП Чудовська П.О.; ФОП Селюх О.А.; ФОП Човганюк Г.В.; ФОП Шершун Л.Р.; ФОП Яцишин У.В.; ФОП Сеник В.С.; ФОП Гараздюк І.В; ПП Драган В.М.; ПП Середюк С.І.;  ТОВ «Рейкарц ІФ», «КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги Обертинської селищної ради» Івано-Франківської області; КНП  «Олешанська ЛАЗПСМ Олешанської сільської ради» Івано-Франківської області;  Івано-Франківський національний академічний драмтеатр ім.І.Франка; ПП «Медіагруп Афіша Інком»; ТОВ «Теплопостач-К»; Волоосієвський ліцей Переріслянської сільської ради; Чорнославський ліцей Делятинської селищної ради;  ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест ЕНЕРДЖІ»; «Фермерське господарство Томаш Т.В.»; Залучинецький ліцей Матівецької сільської ради; Малокам’янська гімназія П’ядицької сільської ради; Підгайчиківська сільська рада; Слобідська гімназія; Ліснослобідський ЗДО «Сонечко», КНП «Коломийська інфекційна лікарня Коломийської міської ради Івано-Франківської області»; Дебеславська гімназія Матеєвецької сільської ради; КП «Господарник ОТГ»; Саджавський ліцей Коломийської міської ради; Пилипівська гімназія Матієвецької сільської ради; ТОВ «Енерго-Сервіс 2012»; Кийданівська гімназія Печеніжинської селищної ради; Марківська гімназія Печеніжинської селищної ради; ДЗ Спеціалізований заклад «Санаторій «Косів» МОЗ України; Витвицький ліцей Витвицької сільської ради тереторіальної громади; Іваниківський заклад дошкільної освіти «Ромашка»; Державне міське підприємство Івано-Франківськтеплокомуненерго»; ТзОВ «Карпаттеплосервіс»; Ріпненський ліцей Дубівської сільської ради Івано-Франківської області;  Берлогівська гімназія Новицької сільської ради; ТОВ ГАЛЕКОІНВЕСТ»; Виноградська ЗОШ І-ІІІст. Городенківської міської ради; ТЗОВ Концерн «БІОПАЛИВО»; Коломийський ЗДО №18 «Ластівка»; КП «Коломиятеплосервіс»; ФОП Пашко Б.М.; Залучанська початкова школа Матівївецької сільської ради; ДНЗ «Коршівський професійний аграрний ліцей»; ТзОВ «ФІТІМ»; ФОП Греськів Б.Я; ТОВ Аудиторська компанія «Вектор аудиту»; ФОП Білий О.А.; ФОП Гакало М.В.; ФОП Данилицький В.Ю.; ФОП Максимович І.Т.; ФОП Підлетейчук М.М.; ФОП Гоцуляк Л.М.; ФОП Гуменюк Н.М.; ФОП Василик В.Д.–53 юридичних осіб та 30 фізичних осіб-підприємців. Всього було укладено 83 угоди.

Виробнича практика здобувачів освіти була організована та проведена на робочих місцях підприємств та закладів згідно з укладеними договорами під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців з урахування епідеміологічної ситуації та відповідно до рекомендацій МОЗ та МОН.

Ускладнило належну організацію та проведення як теоретичного так і виробничого навчання запровадження посилених протиепідемічних заходів щодо поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, через що часто позапланово заняття проводились з використанням дистанційної або змішаної форми навчання.

Аналіз навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2021 н.р. відображено в таблиці 1:

Таблиця 1

Показники навчальних досягнень

Професія Середній показник навчальних досягнень Сер. бал успішності
Початковий

%

Середній

%

Достатній

%

Високий

%

Адміністратор 64 36 8,4
Покоївка 100 0 7,8
Продавець продовольчих товарів 82 18 8,1
Продавець непродовольчих товарів 83 17 8,1
Касир торговельного залу 80 20 8,1
Молодша медична сестра з догляду за хворими 94 6 8,2
Оператор котельні 90 10 8,2
Машиніст (кочегар) котельні 98 2 8,0

 

Впродовж  2021 року  навчання проходили 4619 слухачів (в т.ч. 4241 осіб підвищили кваліфікації,  378 осіб навчалися за професіями). Відсоток відрахованих слухачів становить – 0,1. Рівень працевлаштування – 99%.

Навчання проводилось для безробітних осіб Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та  Закарпатської областей, а також підприємств, організацій, установ, приватних осіб на договірних умовах.

На курсах цільового призначення підвищили кваліфікацію 1927 осіб з інших регіонів, зокрема Тернопільської області – 840 осіб, Чернівецької області – 363 особи, Закарпатської області – 128 осіб та Хмельницької області – 596 осіб.

Відповідно до укладених договорів з фізичними та юридичними особами про надання платних освітніх послуг організовано навчання для 687 осіб. 2 особи проходили професійно-технічне навчання за професією «Оператор котельні» та 685 осіб підвищували кваліфікацію: 497 осіб – за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки»; 188 осіб – за напрямами «Щорічна повторна перевірка знань оператора котельні» та «Щорічна повторна перевірка знань оператора та машиніста (кочегара) котельні».

Після закінчення навчання здобувачам освіти видаються документи державного зразка – свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, за потребою посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також посвідчення.

Особлива увага була зосереджена на професійній орієнтації та психологічній підтримці безробітних, в тому числі зі статусом АТО, їх соціальній адаптації і підвищенні конкурентоспроможності на ринку праці. Так,  впродовж  2021 року 11 осіб з числа АТО проходили професійне навчання.

Відповідно до діючих нормативних законів і актів здійснюється робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в Центрі ПТО ДСЗ. Щорічно службою охорони праці розробляються заходи з покращення охорони праці та техніки безпеки, попередження травматизму серед слухачів і працівників, заходи з пожежної безпеки серед слухачів та працівників, план роботи на навчальний рік кабінету охорони праці, а також план роботи провідного інженера з охорони праці на місяць.

 1. Стан виконання планових показників професійного навчання та працевлаштування безробітних за набутою професію та в цілому, тривалість зайнятості. Відповідність запиту ринку праці

З метою здобуття та вдосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності зареєстрованих безробітних на ринку праці Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ здійснювалась організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів за направленнями районних, міських та міськрайонних центрів зайнятості та філій обласних центрів зайнятості регіону за кошти страхового Фонду на випадок безр обіття, а також за кошти фізичних та юридичних осіб.

Впродовж року заклад освіти оперативно реагував на потреби ринку праці. Здійснював професійне навчання за 8 проліцензованими професіями, а саме: адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими.

Виконання планових показників професійного навчання та працевлаштування безробітних за набутою професію та в цілому у Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ впродовж 2021 року відображено в таблиці 2.

Таблиця 2

Результати професійного навчання та працевлаштування безробітних

 за набутою професією та в цілому

з/п

Перелік професій Заплановано (к-сть осіб) Проходило (к-сть осіб) Завершило (к-сть осіб) Працевлаштовано (к-сть осіб) Працевлаштовано за професією
(к-сть осіб)
1. Адміністратор 45 45 28 26 23
2. Продавець продовольчих товарів 45 60 44 44 44
3.

 

Продавець непродовольчих товарів 45 45 30 30 30
4. Касир торговельного залу 45 56 44 44 44
5. Покоївка 30 12 12 12 12
6. Молодша медична сестра з догляду за хворими 30 52 52 52 52
7. Машиніст (кочегар) котельні 30 50 49 48 33
8. Оператор котельні 60 58 58 57 54

 

Водночас відповідність запиту ринку праці та переліку професій, за якими відбувалося навчання у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ впродовж 2021 року відображено в таблиці 3.

Таблиця 3

Відповідність запиту ринку праці та переліку професій, за якими відбувалося навчання у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ

з/п

Перелік професій Запит ринку праці

(к-сть осіб)

Навчання в ЦПТО

(к-сть осіб)

1. Адміністратор 350 45
2. Продавець продовольчих товарів 1279 60
3. Продавець непродовольчих товарів 454 45
4. Касир торговельного залу 282 56
5. Покоївка 95 12
6. Молодша медична сестра з догляду за хворими 79 52
7. Машиніст (кочегар) котельні 327 50
8. Оператор котельні 1016 58
 1. Впровадження інноваційних форм та методів навчання, сучасних виробничих, навчальних технологій у освітній процес

Пріоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативно правовими документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес є одним із пріоритетних завдань Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ.

Розробка нових дидактичних  методичних концептуальних засад освіти, а саме створення предметно-орієнтованих та навчально-інформаційних середовищ, які дозволяють використовувати мультимедіа, ситеми гіпермедіа, електорнні підручники, конспекти лекцій тощо; освоєння засобів комунікації (комп’ютерні мережі, телефонного, телевізійного, зв’язку) для обміну інформацією; навчання правил і навичок в інформаційному просторі; розвиток  та впровадження дистанційної освіти зокрема на платформі Google Classroom (вдале поєднання інструментів Google Docs, Google Drive, Google Meet).

Створено класи на платформі GoogleClassroom із дистанційного навчання, які дають можливість викладачам, майстрам виробничого навчання розміщувати навчальний матеріал відповідно до навчальної програми, здійснювати контроль за виконанням завдань, надавати консультації. Матеріали для навчання слухачів готували викладачі та майстри виробничого навчання Центру ПТО ДСЗ. Викладачі та майстри виробничого навчання працювали з додатком Google Диск із розміщенням навчальних матеріалів, презентацій, відео, інструкційних карт, таблиць, тестових завдань, доступ до яких надано слухачам конкретно до професії та предмету. Організовувалось проведення виробничого навчання в програмі Google Meet: створено навчальні групи в Viber для розміщення навчальної інформації, розкладу, видачі домашнього завдання.

Цілісний педагогічний процес органічно поєднується у навчанні, вихованні і розвитку здобувачів освіти. Тому педагогічна інновація через сукупність дидактичних, виховних і управлінських інновацій, як результат їх впровадження у Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ, з’являються якісно нові навчальні плани та програми; технології, форми, методи, засоби навчання, виховання та управління.

З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності протягом навчального року проводились взаємовідвідування уроків, де педагоги змогли продемонструвати цікаві прийоми і форми роботи. Це свідчить про те, що особливу увагу педагогічний колектив закладу приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень слухачів, розвитку обдарованості.

Переважна більшість педагогів на своїх уроках впроваджують інноваційні технології, готуючись до уроків, використовують не лише методичну літературу, матеріали фахових видань, а й Інтернет ресурси. Усі мають добрі навички роботи з комп’ютером, постійно займаються самоосвітою.

На сьогоднішній день колектив Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ нараховує 10 педагогічних працівників, з них 9 осіб – штатні працівники, 1 – викладач-сумісник, з яких 3 мають педагогічні звання. Усі педагогічні працівники мають повну вищу освіту.

Курси підвищення кваліфікації в 2021 році пройшли:

 • 2 викладачі та 3 майстри виробничого навчання, відповідно до графіку проходження курсів підвищення кваліфікації у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»;
 • 6 працівників Центру пройшли успішно онлайн-курс «Цифрові навички для освітян»;
 • 4 працівники пройшли онлайн-курси «Новий український правопис» та інші.

Для забезпечення виконання у повному обсязі навчальних планів і програм крім штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації:

Отже, впровадження в освітній процес інноваційних технологій, форм та методів навчання, є результативне, оскільки суттєво поліпшує мотивацію здобувачів освіти до навчального процесу, тобто змінюються потреби у навчанні і зацікавленість.

 1. Освітні програми

Впродовж року Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти працював над розробкою нових  навчальних планів та програм на замовлення роботодавців Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької та Хмельницької областей за різними напрямами. Зокрема, розроблено та систематизовано ряд навчальних програм, а саме:

 • Генеруй бізнес-ідею. Розпочни власний бізнес;
 • Основи охорони праці та правове регулювання трудових взаємовідносин на підприємстві;
 • Безпечне ведення робіт в сільськогосподарській галузі;
 • Основи безпеки праці на підприємстві;
 • Обрізання плодових дерев, кущів та догляд за ними;
 • Охорона праці та дотримання безпечного ведення робіт у молокопереробній галузі;
 • Основи технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки;
 • Безпечне ведення робіт під час обробітку грунту та технічного обслуговування сільськогосподарських машин;
 • Дотримання безпечного ведення робіт при технологічних процесах у кар’єрах;
 • Основи охорони праці та правове регулювання трудових взаємовідносин на підприємстві АПК;
 • Особливості догляду за лісом;
 • Дотримання безпечних умов праці при експлуатації автотранспортних засобів у сільському господарстві;
 • Використання сучасних технологій у цегельному виробництві;
 • Особливості вирощування зернових і технічних культур;
 • Основи фермерського господарства;
 • Особливості виготовлення та укладання бетонної суміші;
 • Технологія виробництва цегли;
 • Особливості роботи у плодовому саду у весняний період;
 • Вирощування овочевих культур;
 • Сучасні технології вирощування овочевих культур;
 • Технологічні особливості виробництва фруктових консервів, компотів, соків, варення та джему;
 • Вимоги до організації харчування дітей у закладах освіти;
 • Щорічна повторна перевірка знань оператора котельні;
 • Щорічна повторна перевірка знань оператора та машиніста (кочегара) котельні;
 • Щорічна повторна перевірка знань машиніста (кочегара) котельні;
 • Сучасні методи та форми спілкування з дітьми у закладах освіти;
 • Сучасні методи та форми спілкування у закладах освіти;
 • Використання сучасних мийних засобів при прибиранні службових приміщень та території;
 • Технологічні особливості сучасних сушильних установок.

Розроблено ряд онлйн-курсів, а саме:

 • Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень безпеки;
 • Бездоганний сервіс для служби номерного фонду;
 • Ком’ютерна грамотність;
 • Основи фермерського господарства;
 • Особливості вирощування зернових і технічних культур;
 • Особливості догляду та утримання бджіл.
 1. Участь у міжнародних та інших проєктах, дослідженнях щодо аналізу ринків праці, розвитку людського капіталу тощо

Впродовж 2021року Івано-Франківським центром професійно-технічної служби зайнятості було взято участь у різних проєктах, а саме:

 • участь у реалізації профорієнтаційного проєкту для молоді «Планування кар’єри: 10 кроків до успіху», під час зустрічі було надано інформацію щодо професій та умов проходження професійного навчання здобувачами освіти відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей, а також наголошено, що такі проєкти є трендом сьогодення, адже вони спонукають молодь до самоосвіти та саморозвитку впродовж усього життєвого шляху;
 • участь у проєкті «Повір у себе», а саме важливо, що  157 осіб з інвалідністю проходили професійне навчання. Рівень працевлаштування осіб з інвалідністю склав 98,1 %;
 • участь у проєкту розвитку ООН «Підтримка Євросоюзом сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування».
 1. Робота з роботодавцями та іншими стейкхолдерами

Івано-Франківським ЦПТО ДСЗ створена ефективна система соціального партнерства з роботодавцями – представниками інтересів економічної та соціальної сфери розвитку регіону для забезпечення місцями виробничої практики слухачів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отримання випускниками гарантованого першого робочого місця за обраною професією, здійснення кар’єрного росту.

З метою залучення роботодавців до стратегічного управління навчальним закладом при Центрі працювала Рада роботодавців.

Також впродовж року було організовано ряд заходів по співпраці з роботодавцями та стейкхолдерами, а саме:

 • засідання круглого столу з роботодавцями на тему «Спільна діяльність служби зайнятості та роботодавців регіону щодо сприяння зайнятості населення»;
 • засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення Івано-Франківської області, за участю заступника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Світлани Онищук та директора навчального закладу Марії Гопайнич. Одним з питань порядку денного засідання було питання щодо навчання та підвищення кваліфікації незайнятого населення, зокрема, у Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
 • інформаційний вибінар на тему «Навчаємо престижним професіям». Презентація послуг Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ для безробітних громадян, які перебувають на обліку в Івано-Франківському міському центрі зайнятості;
 • діалоговий майданчик «Моя кар’єра – мій власний бізнес». Метою даного заходу було надання рекомендацій та порад безробітній молоді щодо планування власного бізнесу, інформування про перспективні бізнес-ідеї, участь в грантових проєктах для подальшої успішної самореалізації; вдосконалення практичних знань та навичок при відкритті прибуткового й ефективного бізнесу;
 • презентація Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості безробітним та роботодавцям Козівщини. На зустрічі були присутні представники Купчинецької сільської ради, відділу освіти Козівської селищної ради, сектору освіти та спорту відділу освіти, культури, молоді та спорту Козівської селищної ради;
 • участь директора Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ Марії Гопайнич у робочій зустрічі з керівником ДП «ВО Карпати» під час якої директором навчального закладу запропоновано навчання та підвищення кваліфікаціїї безробітних за професією «В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів» на базі Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ;
 • участь у засіданні круглого столу в Івано-Франківській обласній державній адміністрації на тему «Досвід співпраці служби зайнятості та стейкхолдерів Прикарпаття» за участю працівників служби зайнятості області, представників органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів та роботодавців;
 • участь працівників Центру у панельних дискусіях, які проводились на базі Калуської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості між представниками органів самоврядування, роботодавцями Калущини та представниками навчальних закладів Прикарпаття на теми: «Ринок праці Калущини: тенденції та перспективи», «Нові форми партнерських відносин з роботодавцями», «Кар’єрне зростання як фактор професійного успіху»;
 • проведено більш як 12 заходів за участі близько 15 об’єднаних територіальних громад Івано-Франківської області, де відбувались презентації послуг з професійного навчання Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ на замовлення роботодавців та підвищення кваліфікації за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки». Результат – на замовлення близько 15 ОТГ організовано навчання на платній основі для понад 156 осіб.

Особливої уваги заслуговує налагодження тісних зв’язків із Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області. Спільно з їх спеціалістами розроблено навчальний план і програму для курсів підвищення кваліфікації за напрямом «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки». Навчання здобувачів освіти проводиться на платній основі, до викладання предметів залучаються працівники управління Держпраці. Знання здобувачів з питань охорони праці перевіряє комісія, призначена наказом управління Держпраці в Івано-Франківській області.

 1. Професійно-орієнтаційна робота 

Впродовж 2021 року працівниками Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості проводилася профорієнтаційна робота за різними напрямками. Та зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Україні, спричинену поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та дотримання всіх протиепідемічних заходів у закладі освіти на період карантину проводились вебінари та онлайн екскурсії.

Проведено профорієнтаційні групові заходи такі як:

 • семінари на тему «Презентація послуг професійного навчання Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ» для безробітних громадян, які перебувають які перебувають на обліку у міських, міськрайонних, районних філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості;
 • семінари-навчання на тему «Актуальні питання організації та проведення професійного навчання безробітних». Обговорення завдань державної служби зайнятості у сфері професійного навчання зареєстрованих безробітних в сучасних умовах;
 • вебінари на тему «Презентації послуг з професійного навчання, в т.ч. ЦПТО», де безробітних ознайомили з особливостями організації навчання, із застосуванням елементів та форм дистанційної освіти, проходження практики та працевлаштування за кожною з ліцензованих професій;
 • робочі зустрічі з партнерами, які залучені до реалізації профорієнтаційного проєкту для молоді «Планування кар’єри: 10 кроків до успіху»;
 • участь у діалоговому майданчику «Моя кар`єра – мій власний бізнес». В рамках профорієнтаційного проєкту для безробітної молоді «Планування кар’єри: 10 кроків до успіху»;
 • проведено інформаційний вебінар на тему «Для бажаючих навчатись немає перешкод. Переваги навчання в Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ», в рамках профорієнтаційного проєкту Івано-Франківської обласної служби зайнятості для осіб з інвалідністю «Повір у себе»;
 • проведено заходи в рамках Всеукраїнського тижня професійної освіти: онлайн екскурсія по Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ та майстер-клас «Робота на РРО».

Також працівники Центру брали активну  участь у форумах:

 • «Ми працюємо, щоб працювали Ви!», участь у інтерактивному заході «Майстерня професій» для дітей, які відпочивали у обласному закладі оздоровлення та відпочинку «Лімниця». Проведено майстер-клас із складання орігамі з рушників та виконання розрахункових операцій на ЕККА з використанням сканерів штрих-кодів, проведено презентацію двох з восьми проліцензованих професій: «Покоївка» та «Касир торговельного залу»;
 • «Живи та працюй в Україні» на базі Микуличинської сільської ради та обласного закладу оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії». Де проведена «Презентація навчального процесу задля успішного кар’єрного розвитку молоді» також у форматі інтерактивного заходу «Майстерні професій» проведено для дітей, які відпочивають у обласному закладі оздоровлення та відпочинку «Карпатські мрії», презентацію двох з восьми проліцензованих професій: «Покоївка» та «Касир торговельного залу».
 1. Навчально-матеріальна база: стан та кроки удосконалення у звітному періоді

Івано-Франківський центр ПТО ДСЗ – це сучасний заклад освіти, де обладнані сучасні навчальні аудиторії та лабораторії (лабораторія інформаційних технологій, лекційна зала, кабінет організації готельної справи, кабінет охорони праці, кабінет основ медичних знань, кабінет торговельних дисциплін). Усі навчальні аудиторії та лабораторії оснащені сучасним обладнанням, зокрема сучасною комп’ютерною і мультимедійною технікою (комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, телевізори Smart TV з доступом до інтернету тощо).

У четвертому кварталі 2021 року укладено договір про розширення орендної площі до 800 м2.

За рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  та за кошти отримані від надання платних освітніх послуг адміністрацією навчального закладу протягом 2021 року придбано обладнання і предмети довготривалого користування, а саме для професії «Молодша медична сестра з догляду за хворими», зокрема, матрац, простирадло та подушку в кабінет медичних знань. Також розпочали роботу над створенням навчальної майстерні з професії «Перукар (перукар-модельєр)», яку планується ліцензувати у 2022 навчальному році, зокрема придбано довгострокові матеріали та обладнання: шафа – 3 шт; стіл та стілець для викладача; жалюзі горизонтальні; портативна бритва Мoser; фен Babyllss; машинка для підстригання Moser; маникени голови; плойка-гофре TICO; випрямляч TICO; машинка для підстригання Moser; обладнано 8 робочих місць для здобувачів освіти, а саме: крісла перукарські, робочі столи для перукаря та дзеркала з під світкою, мийки для миття волосся 2 шт.

Усі кабінети доукомплектували сучасними меблями та інвентарем.

 1. Аналіз фінансової діяльності

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд) Державним центром зайнятості. Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість здобувачів освіти і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу.

Зводиться загальний кошторис Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості. Після чого ДЦЗ погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансування навчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом «знизу вгору».

Слабкі сторони:

 • складна система конкурсних торгів.

Згідно з пропозиціями до проекту бюджету Фонду на 2021 рік в частині видатків на реалізацію професійного навчання в Івано-Франківському центрі ПТО ДСЗ передбачалися видатки в сумі 11437,1тис. грн та планувалося професійне навчання  4291 безробітних осіб, в тому числі 1091 осіб з інших регіонів.

Тимчасовим кошторисом видатків Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ на 2021 рік (зі змінами) затверджено видатки в сумі 7438,3 тис. грн, в тому числі “Оплата праці” – 5839,3 тис. грн, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 342,4 тис. грн, на забезпечення господарської діяльності (оплата послуг) – 1070,5 тис. грн, видатки на відрядження – 15,2 тис. грн та оплата комунальних послуг – 170,7 тис. грн  інші поточні видатки – 0,2 тис. грн.

У 2021 році Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття  профінансовано кошти в сумі 7118,2 тис. грн. Касові видатки  з врахуванням залишку коштів на початок року Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ для забезпечення виконання покладених на нього функцій та утримання за звітний період становлять 7119,9 тис. грн, що становить 95,7% виконання тимчасового кошторису видатків на 2021 рік.

Капітальні видатки при тимчасовому кошторисі не передбачалися.

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ також  проводить професійне навчання осіб на платній основі. Кошторисом доходів і видатків від надання платних освітніх послуг на 2021 рік затверджено надходження коштів в сумі 303,8 тис. грн.

В процесі господарської діяльності 2021 року на платній основі навчалося 687 осіб, в звітному періоді  надійшло доходів від наданих платних послуг в сумі 303,8 тис. грн.  Вилученого з доходів цільового фінансування на суму поточних витрат, що включаються до вартості об’єкта основних засобів – 49 тис. грн,  необоротних активів – 110,1 тис. грн. Тобто за рахунок коштів отриманих від надання платних освітніх послуг поповнено матеріально-технічну базу Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ на 159,1 тис. грн, а саме придбано обладнання для облаштування навчальної майстерні за професією “Перукар”. Також за рахунок коштів спецфонду придбано ліцензійну програму “BAS Бухгалтерія”.

 1. Аналіз сильних та слабих сторін, можливостей та ризиків

Сильні сторони навчального процесу:

 • зарахування слухачів на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • навчання (професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації) без перерви на канікули;
 • відсутність психологічних бар’єрів для навчання людей різного, зокрема старшого віку;
 • можливість організації навчання за місцем проживання слухачів;
 • можливість організації навчання за індивідуальною формою;
 • використання у навчальному процесі новітніх інформаційно-комунікаційні технології;
 • сучасна матеріально-технічна база;
 • висококваліфікований викладацько-педагогічний склад викладачів;
 • можливість залучення найбільш кваліфікованих позаштатних викладачів, що мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
 • залучення роботодавців до розробки навчальних планів та програм;
 • участь роботодавців у державній кваліфікаційній атестації;
 • максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми погоджуються з представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • фінансова підтримка здобувачів освіти під час навчання – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • висока імовірність працевлаштування.

Слабкі сторони:

 • перехід на нові державні стандарти збільшить термін навчання;
 • нормативна база професійної (професійно-технічної) освіти не враховує специфіки роботи навчального закладу служби зайнятості;
 • відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за напрямками навчання;
 • робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп здобувачів освіти вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • низький рівень оплати праці позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

Можливості:

 • достатність людських ресурсів в окремих районах області;
 • широке залучення позаштатних викладачів, майстрів виробничого навчання на місцях;
 • використання новітніх технологій;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників;
 • стабільність фінансування;

Загрози:

 • низький рівень народжуваності;
 • високий рівень трудової міграції населення;
 • низька популярність робітничих професій;
 • довготривала процедура ліцензування нових професій;
 • невідповідність кваліфікаційних характеристик потребам роботодавців регіону;
 • незбалансовані ставки заробітної плати обмежують можливість залучення до навчального процесу позаштатних майстрів виробничого навчання.
 1. Аналіз ринку праці на рік складання плану в цілому в регіоні. Вплив досліджень на зміни у підходах до організації та проведення професійного навчання

Івано-Франківщина є одним із найбільш привабливих та популярних туристично-рекреаційних регіонів України. За період 2014-2018 рр. вдалося досягти зростання кількості туристів і екскурсантів з 1,6 до 2,2 млн. осіб. Упродовж 2014-2018 рр. Івано-Франківська область займала лідерські позиції в Україні за кількістю екскурсантів та внутрішніх туристів, яким було надано послуги, доходом від наданих туристичних послуг. В області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних закладів на 20 тис. місць, послуги розміщення також надають близько 800 садиб сільського (зеленого) туризму. Зареєстровано понад 200 суб’єктів туристичної діяльності, з них 36 мають тур операторську ліцензію. Працює 9 туристично-інформаційних центрів.

В Стратегії економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області передбачається створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Зокрема, особлива увага приділяється:

–  покращенню існуючих туристичних продуктів;

–  проведенню досліджень з метою визначення потреб галузі в кадрах;

–  підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;

– підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних  галузей, розвиток туристично-просвітницької діяльності серед населення.

На сьогоднішній день туристична галузь області вимагає нагальної підготовки покоївок, адміністраторів, барменів, офіціантів.

Поряд з тим службою зайнятості області проведено роботу по вивченню ситуації на регіональному ринку праці щодо перспективної потреби в кадрах на 2022 рік.

Працівниками міських, районних та міськрайонних філій обласного центру зайнятості, Івано-Франківського міського центру зайнятості проведено обстеження підприємств, установ та організацій області, в тому числі основних ринкоутворюючих підприємств, для виявлення і прогнозування обсягів зареєстрованого ринку праці області та вивчення в професійно-кваліфікаційному розрізі перспективної потреби роботодавців в кадрах. Також вивчались перспективи розвитку регіонального ринку праці на підставі даних обласних та місцевих органів влади.

Пріоритетними напрямками економіки області і надалі буде розвиток будівельної галузі, мулярів, бетонярів, столярів, лицювальників-плиточників, штукатурів, малярів, електромонтерів тощо.

Також на ринку праці Івано-Франківської області у 2022 році існуватиме стала потреба у працівниках сфери послуг, зокрема продавцях продовольчих та непродовольчих товарів, продавцях-консультантах, касирах торговельних залів, операторах котелень тощо.

Розвитку реального сектора економіки області на наступні роки сприятиме розширення виробництва на основних промислових підприємствах області, зокрема:

 • розширення виробництва продукції на машинобудівних підприємствах за рахунок впровадження інвестиційних проєктів, а саме: ДП “ВО “Карпати” (за рахунок реалізації проєкту з виробництва ізольованих проводів для автомобілів “Opel-Insignia”), ТОВ “ПАС Україна” (за рахунок нарощення виробництва панелей управління для пральних машин)
 • збільшення обсягів виробництва хімічної продукції на основі поглибленої переробки сировини, освоєння нових видів продукції та впровадження високопродуктивних технологічних процесів, а саме: ТОВ “Карпатнафтохім” (за рахунок будівництва установки з виробництва оксиду пропілену зі створенням 20 нових робочих місць), ТОВ “Карпатсмоли” (за рахунок проведення робіт із заміни каталізатора установки КФК)
 • нарощення випуску деревообробної продукції за рахунок модернізації виробництва та освоєння нових видів продукції, а саме: ТОВ “Таркетт Вінісін” (за рахунок встановлення нової лінії з острожки дерев’яних заготовок вартістю 0,5 млн євро), ТОВ “СВІСС КРОНО” (за рахунок введення в дію лінії виробництва ламінованої ДСП КТ-8)
 • збільшення обсягів промислового виробництва за рахунок реалізації інвестиційного проєкту з будівництва першої печі комплексу з випалювання вапна продуктивністю 400 т /добу, а саме: ТОВ “Галвапно” (за рахунок залучення у нове виробництво в поточному та наступних роках 36,0 млн євро інвестицій)

Однією із ключових проблем економіки є розвиток трудових ресурсів, професійно-кваліфікаційного складу робочої сили і система її професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації підходів та методів їхньої професійної підготовки.

Незважаючи на те, що шляхи пошуку у різних країнах дещо відрізняються, їх загальною метою є максимальна швидка підготовка фахівців, зорієнтованих на конкретні робочі місця. У робітників, і перш за все у молоді, повинна бути сформована кваліфікація, яка б дозволяла успішно конкурувати на ринку праці та задовольняла сучасні вимоги роботодавців. Її параметри сьогодні визначаються такими критеріями:

 • кваліфікація робітників має широкий профіль і відповідає вимогам виробничих процесів конкретних технологій у виробництві та сфері послуг;
 • кваліфікація підвищується у відповідності з розвитком техніки і технології;
 • робітник на реальному робочому місці володіє необхідним комплексом знань у сфері менеджменту, соціальної психології, колективної співпраці тощо;
 • робітник готовий до змін та інновацій.

Формування цих параметрів має розпочинатися в процесі підготовки робітничих кадрів. Зміст навчання повинен базуватися на вимогах роботодавців до сучасних кваліфікацій та розпізнаванні перспективних, тому у сучасних умовах особливо важливе не так власне знання і вміння того, хто навчається, як його здатність кваліфіковано здійснювати певну професійну діяльність, що і стає основним об’єктом оцінювання і свідченням якості навчання.

З цих же позицій починають сприймати й оцінки програм навчання, тобто основним є питання про те, яким чином програма сприяє освоєнню компетенцій, які вимагаються від працівника на ринку праці. Появилась необхідність встановлення взаємозв’язку між компетенцією, навчанням і оцінкою.

Підхід, заснований на компетенціях, допомагає тим, хто навчається, краще зрозуміти, що від них очікується, а роботодавцям – що означає та чи інша кваліфікація.

В той же час динаміка руху робочої сили свідчить про високу активність громадян на ринку праці, які бажають реалізувати свої інтереси щодо працевлаштування. Проте наведені вище чинники дуже часто є причинами зниження такої активності.

Отже, за результатами проведеного аналізу спостерігається, з одного боку, дефіцит робітничих кадрів за рядом професій, з іншого – їх перенасичення за іншими професіями, що обумовлює необхідність визначення політики професійно-технічної освіти в умовах ринкових відносин, яка була б зорієнтована на задоволення потреб особистості в професійно-технічній освіті та забезпечення ринку праці кваліфікованими робітничими кадрами.

Таблиця 4

Рівень укомплектування вакансій

Назва професії 2020 рік 2021 рік
Кількість наявних вакансій, одиниць Кількість безробітних на обліку, осіб Рівень укомплектування вакансій, відс. Кількість наявних вакансій, одиниць Кількість безробітних на обліку, осіб Рівень укомплектування вакансій, відс.
Адміністратор 332 431 89,8 350 431 82,6
Касир торговельного залу 223 318 75,8 282 323 75,9
Манікюрник 36 39 75,0 25 37 40,0
Перукар (перукар-модельєр) 120 158 76,7 72 151 50,0
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 11 23 100,0 8 31 87,5
Електромеханік з ліфтів 2 3 0,0 6 5 0,0
Бармен 281 257 87,2 216 237 68,1
Офіціант 357 244 80,1 325 208 53,5
Муляр 97 97 84,5 87 69 43,7
Бетоняр 158 102 88,0 77 76 64,9
Столяр 120 94 81,7 69 102 71,0
Лицювальник-плиточник 38 40 94,7 38 31 63,2
Штукатур 48 42 93,8 73 49 46,6
Маляр 58 68 75,9 70 47 30,0
Покоївка 138 123 65,9 95 93 45,3
Продавець непродовольчих товарів 715 959 90,3 454 951 82,8
Продавець продовольчих товарів 1721 1595 88,9 1279 1734 83,1
Машиніст (кочегар) котельні 399 303 98,2 327 310 95,4
Оператор котельні 1566 1048 97,7 1016 978 94,9
Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими 85 117 100,0 79 114 97,5

Пріоритетні напрями роботи та завдання

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості у 2022 році

  Напрями роботи Завдання
1. Удосконалення діяльності центру ПТО ДСЗ Розширення та зміцнення навчально-матеріальної бази центру ПТО ДСЗ.
Підготовка ліцензійних матеріалів та матеріально-технічної бази центру ПТО ДСЗ до ліцензування нових професій (перукар (перукар-модельєр), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, електромеханік з ліфтів).
Створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу.
Проведення моніторингу працевлаштування здобувачів освіти за професіями.
2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних Забезпечення проведення ліцензування нових професій (перукар (перукар-модельєр), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, електромеханік з ліфтів).
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі.
Продовження впровадження дуальної, дистанційної та змішаної форми навчання.
Постійне оновлення навчальних планів та програм відповідно до потреб роботодавців.
Співпраця з роботодавцями.
3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ЦПТО ДСЗ Створення матеріально-технічної бази для професій, які будуть ліцензуватися (перукар (перукар-модельєр), обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, електромеханік з ліфтів).
Завершення створення майстерні для перукарів.
Оновлення матеріально-технічної бази центру ПТО ДСЗ: придбання виробничого обладнання, меблів, комп’ютерної техніки; навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладдя для навчальних цілей (за умови фінансування).
4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників центру ПТО ДСЗ Підбір якісного викладацького складу для організації навчального процесу
Атестація педагогічних працівників
Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників
Розробка педагогічними працівниками методичних матеріалів
Залучати до навчального процесу позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання
5. Профорієнтаційна робота Участь у різноманітних профорієнтаційних заходах для безробітних, молоді, осіб з особливими освітніми потребами та ін. для забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників