26.02.2015

Особливості організації виробничого навчання на підприємстві.

Майстер виробничого навчання гр.ПД-6 Гикавець Л.В.

Основне завдання виробничого навчання слухачів на підприємстві - удосконалення їхніх професійних навичок та вмінь, розширення й поглиблення професійних знань, вивчення передового виробничого досвіду, підготовка до виробничої практики та самостійної роботи на виробництві після закінчення навчального закладу. У цей час слухачі ознайомлюються з виробничою обстановкою, сучасним устаткуванням, новим технологічним оснащенням, із суміжними об'єктами робіт, сучасним технологічним процесом. Робота в колективах підприємств значно впливає на виховання слухачів: вони засвоюють досвід висококваліфікованих працівників, переймають традиції трудових колективів; практично ознайомлюються із суспільним і виробничим життям підприємства; беруть участь у виконанні виробничої програми закладу.

Виробниче навчання на підприємстві спрямоване на те, щоб слухачі закріпили й удосконалили найважливіші навички під час виконання комплексних робіт, оволоділи вмінням планувати технологічні процеси, ширше ознайомилися з асортиментом різних групп товарів.

У процесі виконання типових робіт (прийом товару, фасування, зважування, викладка і організація робочого місця, продаж та надання консультацій покупцеві, інвентаризація, проведення розрахунків згідно касового чеку) у магазині в слухачів виробляється самостійність. При організації виробничого навчання слухачів у закладах торгівлі майстром виробничого навчання попередньо враховуються відмінності в організації навчально-виховного процесу в навчальній майстерні центру та в умовах виробництва. Якщо в навчальних майстернях навчання цілком підпорядковане навчальним цілям, то на підприємстві все спрямовано на забезпечення реалізації товарів та продукції належної якості й обсягу.

Майстер виробничого навчання зобов'язаний узгоджувати хід навчального процесу з реальними можливостями й вимогами торгівлі і при цьому зберігати свою керівну роль у навчанні й вихованні слухачів, визначати раціональні форми організації навчальної роботи в групі, застосовувати найбільш доцільні прийоми й методи навчання та керувати кожним слухачем. Крім того, майстрові виробничого навчання необхідно координувати свою роботу з навчання з роботою керівників відділів до яких прикріплені слухачі.

Майстер в умовах виробництва не може постійно стежити за слухачами і допомагати їм, як це є під час навчання в навчальних майстернях. Тому до переходу на навчання в умовах виробництва слухачі повинні навчитися самостійно планувати трудові дії, контролювати якість своєї роботи. Від того, наскільки розвинена професійна самостійність слухачів, багато в чому залежить їхня адаптація до навчання на підприємстві, установлення правильних взаємин з колегами по роботі.