22.03.2017

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ

У сучасних умовах, коли розширюються мережі гіпер- та супермаркетів, виникає потреба у фахівцях, котрі здатні оцінити відмінні особливості традиційного і нового асортименту товару, його споживчі властивості, вміють визначити вплив різних чинників на зміну якості товару під час його зберігання, володіють технікою роботи на сучасному обладнанні тощо. Одними з фахівців, які здатні задовольнити такі вимоги сфери торгівлі, є продавці та касири торговельних залів.

Здобути затребувані професії «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів» та «Касир торговельного залу» можна у Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Щоб підготувати висококваліфікованих фахівців своєї справи, до навчального процесу тут залучаються не лише інноваційно-комунікаційні технології (доступ до мережі Інтернет, сучасна комп’ютерна та мультимедійна техніка – комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори тощо). З метою набуття професійних вмінь і навичок приймати самостійно рішення у виробничих умовах застосовується виробниче навчання. Воно покликане підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. Саме на робочому місці можна залучити слухача до виконання всіх операцій торгово-технологічного процесу. Завдяки такому навчанню слухач набуває систематизованих вмінь і навичок в комплексі, що в свою чергу надає можливість бути конкурентноспроможним на ринку праці.

На даний час слухачі груп «ПД-10» і «ПМ-7», які здобувають професії продавця продовольчих товарів та продавця непродовольчих товарів, проходять виробниче навчання на торговельних підприємствах області. Робочі місця для проходження такого навчання надали мережі магазинів «Тростянецький», «Слов’янка», «Зорепад», «Фуршет», «Сільпо», «Дімекс», які оснащені новітнім торгово-технологічним обладнанням, мають широкий асортимент усіх груп товарів, впроваджують високий рівень обслуговування з дотриманням вимог торгівельної культури задля забезпечення потреб споживачів на найвищому рівні.