08.07.2016

НАЛАГОДЖУЄМО СПІВПРАЦЮ ІЗ РОБОТОДАВЦЯМИ

У сучасних стрімких життєвих ритмах виникає потреба в постійній модернізації та технологічному переозброєнні виробництва. Цей процес пов’язаний як з технікою, так і з людьми. Але якщо морально застаріла техніка може бути виведена з процесу виробництва, то робоча сила має бути професійно підготовлена з метою забезпечення виживання в конкурентній боротьбі. Тому у активній політиці держави на сучасному ринку праці пріоритетним є питання професійного навчання щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних. Про це свідчать розроблені державною службою зайнятості основні заходи розвитку центрів професійно-технічної освіти державної служби зайнятості до 2017 року.

Для вирішення нагальних проблем безробіття Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості найбільш результативним вважає узгодження потреб і інтересів шукача роботи та роботодавця, що прискорить працевлаштування особи на підходящу роботу, закріпить її на робочому місці за набутою професією або ж надасть безробітному можливість відкрити власну справу.

На регіональному ринку праці одними із найбільш затребуваних є послуги перукаря, манікюрника та педикюрника. Підготовка висококваліфікованих кадрів відповідно до потреб ринку праці вимагає сучасної матеріально-технічної бази та досвідчених майстрів-професіоналів. Нещодавно відбулася зустріч керівництва Івано-Франківського центру ПТО ДСЗ з керівником “Торгового перукарсько-консультаційного центру” м.Івано-Франківськ за результатами якої сторони висловили намір та дійшли згоди про використання матеріально-технічної бази “Торгового перукарсько-консультаційного центру” для ліцензування та організації навчально-виробничої роботи за професіями: “перукар (перукар-модельєр)”, “манікюрник” та “педикюрник”. Це дасть змогу Івано-Франківському центру ПТО ДСЗ якісно і професійно готувати відповідні кадри, а слухачам можливість отримати гідні професійні знання, навички та оволодіти новою професією.