02.07.2014

ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

01 липня цього року відбулися загальні збори трудового колективу Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості з порядком денним:

1. Звіт директора Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ Гопайнич М.Г.

2. Оцінка роботи директора за період 2009р. – 2014р. шляхом таємного голосування.

3. Про заходи щодо відзначення 5 річниці створення Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.

На зборах були присутні 8 осіб. З метою проведення зборів обрали робочу президію: голова зборів – Білейчук З.Л. секретар зборів – Гільшанська О.І.

Директор Івано-Франківського центру професійно – технічної освіти державної служби зайнятості Гопайнич М.Г. під час свого звіту зазначила, що у 2009-2014 р.р. головним завданням Центру було і залишається забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах. Пріоритетні завдання Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ, які виконувались протягом звітного періоду, є актуальними і на сьогодні:

реалізація Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про зайнятість населення» та Державних стандартів професійно-технічної освіти за ліцензованими професіями;

забезпечення потреб роботодавців у висококваліфікованій робочій силі шляхом організації професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації безробітних;

створення сучасної матеріально-технічної та навчально-виробничої бази для професійного навчання дорослого населення;

впровадження інноваційних технологій професійного навчання дорослого населення; розробка КМЗ за ліцензованими професіями;

співпраця з роботодавцями щодо підвищення якості навчання безробітних, забезпечення їх місцями для проходження виробничої практики та подальшого працевлаштування;

організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Центру;

сприяння раціональному використанню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

В обговоренні звіту директора виступили провідний інженер з охорони праці Білейчук З.Л. та завідувач господарства Мількіна О.Й., які відзначили хороші ділові, організаційні і професійні риси Гопайнич М.Г. як керівника та толерантність, людяність, доброзичливість її як колеги по роботі.

Зборами трудового колективу було прийнято рішення: роботу Гопайнич М.Г., директора Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ, за звітний період вважати «доброю».

По другому питанню виступила Білейчук З.Л., провідний інженер центру, яка запропонувала нагородити працівників Центру зі стажем роботи у навчальному закладі понад 3 роки грамотами за хорошу роботу. Було прийнято рішення провести 27 серпня 2014р урочисті збори з нагоди 5 річниці створення Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.