Home » План роботи на 2019 рік

План роботи на 2019 рік


ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ЦПТО ДСЗ НА 2019 РІК


 

    ЗМІСТ:

 1. Огляд середовища за 2019 рік

1.1. Опис навчального закладу

1.2. Аналіз регіонального ринку праці

1.3. Маркетинговий аналіз

1.4. Навчальний процес

1.5. Управління навчальним процесом і його організація

1.6. Фінансовий аналіз

1.7. Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та ризиків

 1. Пріоритетні напрямки та цілі розвитку
 2. План виконання завдань

 

1. Огляд середовища за 2019 рік

1.1. Опис навчального закладу

    Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості (надалі – Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ) розпочав свою роботу у серпні 2009 року згідно з наказом Державного центру зайнятості № 4 від 20.01.2009 р. на виконання Постанови правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування № 80 від 19.12.2008 р. та наказу Івано-Франківського обласного центру зайнятості № 20 від 17.02.2009 р. На даний час навчальний заклад розташований за адресою: м.Івано-Франківськ, вул.Пасічна, 14А, в орендованому приміщенні, загальною площею 309,8 кв.м. У грудні 2009 року на баланс Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ передано приміщення Рівненського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, яке знаходиться за адресою: м.Івано-Франківськ, с.Микитинці, вул.Юності, 23 В.

    Приміщення Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ укомплектовані згідно з діючими нормативами і санітарними нормами. Розміщення обладнання та перебування контингенту працівників і слухачів відбувається з дотриманням вимог охорони праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

    Головним завданням у 2018 році Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти ДСЗ було забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках та молодших спеціалістах.

    Налагоджено співпрацю щодо організації та проведення навчання безробітних з Закарпатським, Кіровоградським, Тернопільським, Чернівецьким та Хмельницьким обласними центрами зайнятості.

    В навчальному закладі ведеться підготовка кваліфікованих працівників за такими професіями:

Код професії

Назва професії

Ліцензований обсяг

Види підготовки

Термін дії ліцензії

4222

Адміністратор

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка

 

 

 

 

 

 

Безстрокові відповідно до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (частина шоста, стаття 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

4211

Касир торговельного залу

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

5220

Продавець непродовольчих товарів

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

5220

Продавець продовольчих товарів

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

5142

Покоївка

15

Професійно-технічне навчання, перепідготовка

5132

Молодша медична сестра з догляду за хворими

 

30

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

8162

Машиніст (кочегар) котельні

30

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

8162

Оператор котельні

60

Професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

 

Відповідно до кожної професії розроблені навчальні плани і програми на основі Державних стандартів, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, адаптовані до конкретних вимог виробництва та передбачають виробниче навчання і практику. Центр укладає угоди про проведення виробничого навчання і практики з різними організаціями, установами, підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання, матеріали, площі для виконання різних робіт та можуть забезпечити виконання навчальної програми. Такі угоди можуть бути укладені й за місцем проживання слухачів. Слухачам, які успішно завершили повний курс професійного навчання і пройшли кваліфікаційну атестацію, за рішенням державної кваліфікаційної комісії видається документ державного зразка.

1.1.1. Коло повноважень Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

    Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ є державним професійно-технічним навчальним закладом першого атестаційного рівня, підпорядковується Державній службі зайнятості Міністерства соціальної політики України через Івано-Франківський обласний центр зайнятості.

    Роботу навчального закладу регламентує Статут, затверджений Державною службою зайнятості Міністерства соціальної політики України та погодженого Міністерством освіти і науки України.

    Навчальний заклад здійснює професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації безробітних Івано-Франківської та інших областей України, направлених на навчання на підставі укладених договорів з міськими, районними, міськрайонними та регіональними центрами зайнятості, а також осіб, які навчаються за кошти підприємств, організацій, установ або за власні, з метою їх працевлаштування та забезпечення потреб регіонального ринку праці у конкурентоспроможних робітниках.

    Навчання безробітних проводиться за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

    Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ має відповідні матеріально-технічну базу та висококваліфікований викладацький склад для забезпечення якісної професійної освіти.

    За 2018 рік навчання проходили 3279 слухачів. В тому числі 204 особи на платній основі згідно з укладеними договорами з фізичними та юридичними особами. З них – 2952 підвищення кваліфікації, 327 – навчалися за професіями.

    За направленнями обласних центрів зайнятості навчання за професіями пройшли 248 слухачів, 246 з яких були працевлаштовані. Із слухачів курсів підвищення кваліфікації завершили навчання 2780 осіб та було працевлаштовано 2744. Відсоток відрахованих – 0,3; Рівень працевлаштування – 99,7.

    В цілях наближення послуг Івано-Франківського ЦПТО до жителів віддалених населених пунктів області, курси підвищення кваліфікації проводились за напрямами:

 • «Основи малого підприємництва;
 • «Основи охорони праці та правове регулювання трудових взаємовідносин на підприємстві»;
 • «Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці при роботі в готельно-ресторанному господарстві»;
 • «Дотримання вимог охорони праці та правове забезпечення взаємовідносин в навчальних закладах»;
 • «Охорона праці при роботах та технологічних лініях та технологічному устаткуванні»;
 • «Новітні технології в цегельному виробництві»;
 • «Ведення робіт на цегельному заводі та безпечна експлуатація обладнання»;
 • «Особливості виконання робіт на швейному підприємстві»;
 • «Особливості організації охорони праці при технологічних процесах у кар’єрах»;
 • «Щорічна перевірка знань операторів котелень»;
 • «Щорічна перевірка знань машиністів(кочегарів) котелень»;
 • «Навчання та повторна перевірка знань з безпечних методів роботи та експлуатації обладнання котельних установок»;
 • «Безпечні методи роботи та експлуатація котельних установок на твердому паливі»;
 • «Організація харчування дітей у навчальних закладах»;
 • «Особливості організації робіт у сільськогосподарської галузі»;
 • «Особливості ведення робіт у сільському господарстві»;
 • «Безпечне ведення робіт в сільськогосподарській галузі»;
 • «Основи технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки»;
 • «Технологія вирощування плодово-ягідних культур та безпека проведення робіт»;
 • «Вирощування овочевих культур»;
 • «Догляд за садом в зимовий період».

    Крім того, проводилось навчання слухачів курсів цільового призначення за напрямками: особливості розведення та догляд за бджолами, навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки, щорічна перевірка знань операторів котелень, за кошти фізичних та юридичних осіб.

    У 2018 році педагогічні працівники закладу при організації навчально-виробничого процесу запровадили використання елементів дуального навчання в групах слухачів за професіями: покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими, оператор котельні.

    За співпраці з Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області, розроблено навчальний план і програму для курсів підвищення кваліфікації за напрямком «Навчання посадових осіб та фахівців з питань охорони праці та основних положень правил безпеки». Навчання слухачів проводилось на платній основі.

    За роки існування Центром підготовлено та підвищено кваліфікацію за компетенціями більше 19 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств регіону.

1.2. Аналіз регіонального ринку праці

    В Стратегії економічного та соціального розвитку територій Івано-Франківської області передбачається створення сприятливих умов для розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Зокрема, особлива увага приділяється:

 • покращенню існуючих туристичних продуктів;
 • проведенню досліджень з метою визначення потреб галузі в кадрах;
 • підготовці нових кадрів для обслуговування туристів;
 • підвищенню рівня кваліфікації працівників основних та сукупних галузей, розвиток туристично-просвітницької діяльності серед населення.

    На сьогоднішній день туристична галузь області вимагає нагальної підготовки покоївок, адміністраторів, барменів, офіціантів, агентів з організації туризму.

    Пріоритетними напрямками економіки області і надалі буде розвиток туристичної та оздоровчо-відпочинкової галузі, в тому числі сільського зеленого туризму, лісової, деревообробної галузі, агропромислового комплексу.

    Розвитку реального сектора економіки області на наступні роки сприятиме розширення виробництва на основних промислових підприємствах області, зокрема:

 • за участі німецького холдингу «Leoni AG» реалізація інвестиційного проекту з виробництва дроту і кабелю для різних галузей промисловості із створенням 5 тис. нових робочих місць;
 • збільшення виробничої потужності з випуску електрокабельної продукції на ДП ВО «Карпати» та ТОВ “Тайко Електронікс Юкрейн Лімітед” для сучасних автомобілів європейського типу, зокрема, освоєння нових її видів та створення 700 додаткових робочих місць;
 • розширення асортименту та збільшення виробництва споживчих товарів підприємствами хімічної промисловості на ТОВ «Голд-Дроб Україна»;
 • збільшення обсягів промислового виробництва товарів легкої промисловості за рахунок освоєння нових видів продукції та розширення асортименту одягу на ТОВ «Таркетт Вінісін», ПАТ «ВТШП «Галичина», ТОВ «Тикаферлюкс», ТОВ «Тенмарк»);
 • модернізація виробництва з метою випуску конкурентоспроможної продукції та впровадження енергозберігаючих технологій на ПМП «Темп», ТОВ «Насвуд-Укр», ТОВ «Мілвуд» (деревообробна галузь).

Економічні зміни супроводжуються змінами на ринку праці, в тому числі змінами стану зайнятості населення, структури зайнятості, рівня мотивації людей до праці, вимог до якості робочої сили.

Має місце, також, вплив особливостей області, пов’язаних з переважанням сільських та гірських територій та структурою економіки попереднього економічного періоду. Агропромисловий комплекс області має значний потенціал для розвитку, обумовлений наявністю достатніх земельних, трудових ресурсів, переробних підприємств тощо.

Підсумки соціально-економічного розвитку області у 2018 році свідчать про те, що, незважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію в державі, за цей період досягнуто окремих позитивних результатів. Розвиток агропромислового комплексу області потребуватиме трактористів-машиністів с/г виробництва, слюсарів з ремонту с/г техніки, робітників фермерського господарства, овочівників, ковалів ручного кування, електриків, столярів, електромонтерів та ін.

Однією із ключових проблем економіки є розвиток трудових ресурсів, професійно-кваліфікаційного складу робочої сили і система її професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Зростання попиту на робітників високої кваліфікації і компетенції стає глобальним і вимагає постійних пошуків ефективних шляхів оптимізації підходів і методів їхньої професійної підготовки.

Незважаючи на те, що шляхи пошуку у різних країнах дещо відрізняються, їх загальною метою є максимальна швидка підготовка фахівців, зорієнтованих на конкретні робочі місця. У робітників, і перш за все у молоді, повинна бути сформована кваліфікація, яка б дозволяла успішно конкурувати на ринку праці та задовольняла сучасні вимоги роботодавців. Її параметри сьогодні визначаються такими критеріями:

 • кваліфікація робітників має широкий профіль і відповідає вимогам виробничих процесів конкретних технологій у виробництві та сфері послуг;
 • кваліфікація підвищується у відповідності з розвитком техніки і технології;
 • робітник на реальному робочому місці володіє необхідним комплексом знань у сфері менеджменту, соціальної психології, колективної співпраці тощо;
 • робітник готовий до змін та інновацій.

Формування цих параметрів має розпочинатися в процесі підготовки робітничих кадрів. Зміст навчання повинен базуватися на вимогах роботодавців до сучасних кваліфікацій та розпізнаванні перспективних.

Назва професії

2017 рік

2018 рік

Кількість наявних вакансій, одиниць

Кількість безробітних на обліку, осіб

Рівень укомп-лектування вакансій,  відсотків

Кількість наявних вакансій, одиниць

Кількість безробітних на обліку,  осіб

Рівень укомп-лектування вакансій, відсотків

Адміністратор

386

299

84,7

475

293

90,9

Бариста

11

6

81,8

19

3

89.5

Бармен

303

22,5

89,8

363

166

85,1

Касир торговельного залу

250

186

87,2

321

159

76,3

Манікюрник

39

31

69,2

53

31

71,7

Офіціант

357

169

86,3

530

165

84,3

Пекар

229

177

87,3

298

136

76,2

Кондитер

102

74

90,2

97

94

85,6

Перукар

157

190

78,3

132

121

75.8

Покоївка

140

77

82,9

171

72

92,4

Продавець непродовольчих товарів

1167

1051

92,4

1145

899

91,1

Продавець продовольчих товарів

2170

1632

89,6

2165

1256

89,7

Верстатник деревообробних верстатів

386

209

91,7

470

167

93,0

Рамник

142

78

93

134

72

96,3

Лісоруб

435

232

99,1

447

150

98,9

В’язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів

450

121

99,1

330

102

92,1

Машиніст (кочегар) котельні

361

279

99,7

395

277

96,7

Оператор котельні

2039

1308

98,1

2018

1155

97,8

Молодша медична сестра з догляду за хворими

40

55

87,5

135

75

98,5

 

1.3. Маркетинговий аналіз

Вирішальну роль у виживанні і розвитку професійно-технічної освіти відіграє грамотний і професійний підхід до аналізу і формування плану діяльності установи. У Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ особливу увагу приділяють продуманій і активній маркетинговій політиці. Регулярно і систематично проводиться дослідження ринку, плануються і організовуються відповідні рекламні кампанії протягом всього навчального року. Адміністрація навчального закладу вивчає ринок з метою визначення надлишку чи вакансій тих чи інших фахівців. Постійно функціонуючий сайт та соцмережі слугують для просування послуг Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ для широкого кола зацікавлених осіб.

Щорічно навчальний заклад проводить анкетування випускників та роботодавців, з якими співпрацює.

Впродовж 2018 року було проведено анкетування випускників, з метою отримання інформації про рівень задоволення освітніми послугами Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, та про рівень відповідності отриманих в навчальному закладі практичних умінь і навичок вимогам роботодавців. В опитуванні прийняли участь 270 слухачів.

За результатами опитування 94,7% слухачів задоволені навчанням, 96,8% з працевлаштованих випускників будуть працювати за отриманою професією (напрямом підвищення кваліфікації).

Проаналізувавши загальні результати можна прослідкувати тенденцію росту задоволеності слухачів належним рівнем наявних ресурсів та обладнання.

Працівниками Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості було проведена профорієнтаційна робота за різними напрямками.

Проведено 8 профорієнтаційних групових заходів «День відкритих дверей» для безробітних, які перебувають на обліку у міських, міськрайонних, районних філіях Івано-Франківського обласного центру зайнятості та Івано-Франківському міському центрі зайнятості у рамках якого 105 незайнятих громадян ознайомились з послугами ЦПТО ДСЗ, його можливостями щодо професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних, а також про здобуття робітничих професій, які проліцензовані навчальним закладом: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, адміністратор, оператор котельні, машиніст (кочегар) котельні, покоївка, молодша медична сестра з догляду за хворими.

Організовано та проведено професіографічні екскурсії з професій: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу, в яких взяли участь 66 учнів середніх шкіл м.Івано-Франківськ.

12 червня 2018 року проведено професіографічну екскурсію з професій: оператор котельні та машиніст (кочегар) котельні на тепловий район «Пасічна» для учнів 8-их класів Рогатинської гімназії ім. В. Великого.

Для слухачів постійно проводяться професіографічні екскурсії на підприємства баз практики, зокрема, для слухачів за професіями: продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів, касир торговельного залу – у магазини «Фуршет», «Колібріс», «Тростянецький», «Зорепад», «Наш край» тощо; за професіями: покоївка, адміністратор – у ресторани та готелі міста «Рів’єра», «Reinkartz Парк Готель Івано-Франківськ», «Надія», «Забава», «Фонтуш», а також у туристичну фірму «Ніколас Тур».

У червні працівники ЦПТО ДСЗ взяли участь у профорієнтаційному заході для учнівської молоді «Майстерня професій», організованому службою зайнятості Івано-Франківської області в дитячому таборі «Артек-Буковель» на території оздоровчого комплексу «Буковель». На святі працівники ЦПТО ДСЗ представили професії: касир торговельного залу, продавець продовольчих товарів та продавець непродовольчих товарів.

1.4. Навчальний процес

Навчально-виховний процес в Центрі забезпечує 8 педагогічних працівників. Адміністративно-управлінський персонал – 10 осіб, майстри виробничого навчання – 4. Базова і фахова освіта педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам. У разі збільшення навантаження у професійному навчанні безробітних буде переглядатися штатний розпис. У зв’язку з широким спектром професій та відсутністю штатних педагогів до викладацької діяльності в центрі щорічно залучаються позаштатні викладачі та майстри виробничого навчання, які мають відповідну освіту та багаторічний досвід роботи як на виробництві, так і в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Згідно з планом і графіком щорічно в Центрі проводиться чергова та позачергова атестація педагогічних працівників у відповідності з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників».

Відповідно до плану підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних працівників своєчасно виконуються планові заходи. За останні роки план підвищення кваліфікації навчального закладу виконаний . Станом на 01.01.2019 року планові курси підвищення кваліфікації із 8 педагогічних працівників пройшли 4.

Підвищенню педагогічної майстерності сприяють педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, робота методичного кабінету, наставництво досвідчених висококваліфікованих педагогів. Традиційно проводяться відкриті заняття, з метою підвищення та ствердження фахової майстерності запрошених викладачів, впровадження нових педагогічних технологій, набуття досвіду навчання дорослого населення.

Самоосвітня діяльність включає і роботу з нормативними документами, передплаченою педагогічною пресою, вивчення та розробка нових педагогічних технологій навчання дорослих слухачів.

Основний зміст розвитку кадрового потенціалу:

 • аналіз плинності кадрів;
 • розвиток педагогічних працівників закладу (підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, атестація та оцінка кадрів);
 • стимулювання педагогічних працівників, створення безпечних умов праці;
 • визначення резерву педагогічних кадрів, його відновлення й удосконалення.

Всі кабінети оснащені сучасними меблями та обладнані наочними засобами навчання, найсучаснішим обладнанням, а також новітніми технічними засобами навчання – графопроекторами, мультимедійними проекторами та інтерактивними дошками. Слухачі навчального центру повністю забезпечені необхідною сировиною та матеріалами, необхідними для якісного засвоєння навчальних програм (згідно з нормами витрат на кожну професію або курс підвищення кваліфікації, затверджених педагогічною радою центру).

Планується чергове поповнення матеріально-технічної бази меблями, виробничим обладнанням і товарами довготривалого користування, передплата спеціалізованих періодичних видань і навчальних посібників, придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей.

Всі навчальні приміщення за кількістю, номенклатурою та оснащенням відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам навчальних планів і програм з кожного предмета, професії.

Івано-Франківський ЦПТО ДСЗ керується Наказом №419 від 30.05.2006 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах».

В Івано-Франківському ЦПТО ДСЗ поточний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок слухачів здійснюватиметься згідно з розробленими для кожної професії „Критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів”.

Поточний контроль передбачає поурочне опитування слухачів, контрольні та самостійні роботи, тематичне тестування тощо. Вихідний контроль передбачає виконання слухачем кваліфікаційної пробної роботи, державну кваліфікаційну атестацію.

Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначатимуться робочими навчальними планами.

До складу комісії, що буде проводити державну кваліфікаційну атестацію, обов’язково залучатимуться роботодавці. За результатами цієї атестації слухачам буде присвоюватися кваліфікація відповідного рівня.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників у центрі здійснюватиме директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, які вивчатимуть стан і якість виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи із слухачами.

Якість проведення навчальної роботи педагогічним працівником вивчатимуть та визначатимуть директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи та методист із аналізу підсумків проведення контрольних, перевірних робіт у навчальних групах. Підсумки вивчення роботи педагогічних працівників розглядатимуться на засіданні педагогічної ради та враховуватимуться при їхній атестації.

Для проведення виробничого навчання Центром укладено договори про співпрацю з підприємствами, які мають сучасне технологічне обладнання.

Підвищення кваліфікації за КЦП, як правило, здійснюється на базі базових центрів зайнятості або безпосередньо на підприємствах, куди працевлаштовуються безробітні.

1.5. Управління навчальним процесом і його організація

Велика увага в навчальному закладі приділяється якісному добору і розподілу кадрів, бо висока професійна майстерність педагогічних працівників є основою забезпечення якості навчання.

Згідно зі штатним розписом станом на 01.01.2019 р. у центрі працює 15 працівників. Керівництво навчальним закладом, відповідно до Статуту Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, здійснює директор, що призначається на посаду на конкурсній основі директором Івано-Франківського обласного центру зайнятості, шляхом укладання контракту.

Призначення усіх працівників на посаду і звільняються з посади відбувається за наказом директора навчального закладу.

Діяльність Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ координує директор. У коло його повноважень входить організація навчально-виробничого процесу, забезпечення створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів.

Педагогічна рада є вищим колегіальним органом Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності. На цих нарадах колективно визначаються основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймаються рішення з основних принципових питань діяльності навчального центру. Головою педагогічною ради є директор центру.

Навчальний заклад у своїй діяльності дотримується виконання визначеного порядку ведення діловодства, подає звітність про результати своєї діяльності, подає у встановлені терміни статистичні та інші дані.

Вищим органом громадського самоврядування навчального центру є загальні збори трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Забезпечення якісного складу педагогічних працівників для проведення професійного навчання є одним з основних завдань, для цього передбачається:

 • розширення штату педагогічних працівників відповідно до професій, які будуть підлягати ліцензуванню;
 • підвищення кваліфікації педагогів, а також стажування на виробництві;
 • проведення чергової атестації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними кадрами Центру проводитиметься відповідно до законодавства України і буде спрямована на підбір та поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підвищення їх ділової кваліфікації та професійного рівня.

Інформатизація навчально-виробничого процесу є пріоритетним напрямом розвитку Центру.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес буде здійснюватися за наступними напрямами:

 • створення та постійне удосконалення електронної бібліотеки;
 • створення системи контролю знань на основі ІКТ.

1.6. Фінансовий аналіз

Фінансування Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (надалі – Фонд) Державною службою зайнятості (Центральний апарат). Складання кошторису видатків ЦПТО ДСЗ та обґрунтованість їх потреб проводиться згідно з розрахунками. Планується кількість груп, кількість слухачів і затверджуються норми витрат матеріалів. Заявки майстрів виробничого навчання щодо потреби в обладнанні та інвентарі розглядаються і затверджуються директором навчального закладу.

Зводиться загальний кошторис Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ і передається на розгляд і затвердження в обласний центр зайнятості. Після чого ДСЗ (ЦА) погоджує всі кошти і фінансує згідно з місячними заявками.

Cильними сторонами системи фінансуваннянавчального закладу є:

 • стабільність фінансування;
 • вчасне отримання коштів відповідно до поданих заявок на місяць;
 • формування кошторису за принципом “знизу вгору”.

Слабкі сторони: 

 • складна система конкурсних торгів.

1.7. Аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз (SWOT)

 • Прискорена професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації;
 • Прийом слухачів на навчання без вступних іспитів, незалежно від рівня освіти та віку;
 • Можливість організації навчання за місцем проживання слухачів;
 • Навчання на сучасній матеріально-технічній базі з використанням новітніх технічних засобів навчання;
 • Можливість організації навчання за індивідуальною формою;
 • Залучення роботодавців до розробки навчальних програм та державної кваліфікаційної атестації;
 • Гнучкість у підборі викладацького складу;
 • Можливість залучення найбільш кваліфікованих позаштатних викладачів, що мають як педагогічний, так і значний практичний досвід роботи за професіями, які викладають;
 • Врахування у навчальному процесі особливостей навчання дорослого населення, психолого-педагогічних особливостей навчання безробітних;
 • Фінансова підтримка слухачів під час навчання – компенсування витрат на проїзд до навчального закладу, виплата матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством, повне забезпечення усіма необхідними матеріалами;
 • Використання у навчальному процесі новітніх технологій (спеціалізованих програмних засобів навчального призначення, відео-уроків, інтерактивних технологій), що дають можливість підвищити рівень засвоєння матеріалу;
 • Максимальне врахування вимог роботодавців – навчальні програми узгоджуються із представниками провідних підприємств регіону у відповідних галузях;
 • Висока імовірність працевлаштування.
 • Нормативна база професійно-технічної освіти не враховує специфіки роботи навчального закладу служби зайнятості. Крім того, робота з позаштатними викладачами вимагає додаткових зусиль та затрат часу, а велика кількість груп слухачів вимагає багато часу та людських ресурсів на оформлення документації;
 • Можливість змінювати навчальні плани та програми лише в межах 20%;
 • Перехід на нові державні стандарти загрожує значним збільшенням термінів навчання;
 • Відсутність методичних рекомендацій щодо застосування державних стандартів для курсової форми навчання;
 • Відсутність або недостатня кількість підручників за окремими професіями українською мовою, відсутність підручників для курсового навчання;
 • Відсутність штатних педагогів не сприяє оперативному перегляду навчальних програм за цими напрямками навчання;
 • Низький рівень оплати праці позаштатних майстрів виробничого навчання не сприяє їх зацікавленості роботою.

Сильні сторони

Слабкі сторони

2. Пріоритетні напрямки та цілі розвитку

Пріоритетний напрям

Пріоритетні цілі

1. Адміністративна

система

1.1. Розширити та міцнити навчально-матеріальну базу центру.

1.2. Провести підготовку до атестації навчального закладу за новими професіями.

2. Людські ресурси

2.1. Залучати до навчання позаштатних викладачів та майстрів виробничого навчання, уклавши трудові угоди.

2.2.Провести навчання викладачів з методики навчання дорослих.

3. Навчальні плани

3.1. Удосконалити та систематизувати папки КМЗ за професіями.

4. Викладання

4.1.Впровадити використання сучасних мультимедійних технологій у викладання окремих блоків за всіма професіями.

5. Соціальна і гендерна рівність

5.1. Забезпечити рівні можливості для слухачів різних соціальних та гендерних груп.

 

3. План виконання завдань

З метою досягнення пріоритетних цілей розвитку та виконання першочергових завдань розроблено заходи, які представлено в наступній таблиці.

Пріоритетні напрями та завдання розвитку Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ в 2019 році

Пріоритетні напрями

Заходи

Термін виконання

Бюджет,
грн.

Джерела ресурсів

Відповідальна особа

1

2

3

4

5

6

1. Удосконалення діяльності та керівництва професійно-технічними навчальними закладами державної служби зайнятості

Внесення змін до штатного розпису

За потребою

Директор

Налагодження системи моніторингу діяльності ЦПТО

постійно

Директор

Комплексний контроль за результатами діяльності працівників центру

постійно

Директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист

Забезпечення умов для здійснення працівниками закладу наукової, науково-дослідної, науково-методичної, експериментальної роботи

протягом року

Адміністрація

Створення системи професійного росту педагогічних кадрів, удосконалюючи систему матеріального і морального стимулювання

протягом року

Адміністрація

Ефективна організація внутрішнього контролю

протягом року

Адміністрація

2. Забезпечення якісного професійного навчання безробітних

Налагодження співпраці з організаціями, підприємствами, установами, науковцями, робота яких спрямована на удосконалення технологій професійно-практичного навчання і розвиток професійних здібностей слухачів

протягом року

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, майстер виробничого навчання

Наповнення електронної бібліотеки актуальними підручниками та посібниками

протягом року

Методист, викладачі, майстри виробничого навчання

Впровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій

постійно

Методист, викладачі, майстри виробничого навчання

Узгодження із суб’єктами співпраці взаємовигідних умов співпраці. Розробка механізму та реалізація комплексу заходів з організації виробничого навчання, виробничої практики слухачів

протягом року

Заступник директора директора з навчально-виробничої роботи, майстри виробничого навчання

Вдосконалення та систематизація КМЗ для професій та напрямів за якими здійснюється підготовка слухачів

протягом року

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

 

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист

3. Формування сучасної матеріально-технічної бази ПТНЗ ДСЗ, створення нових ПТНЗ ДСЗ та навчальних відділень діючих ПТНЗ ДСЗ відповідно до регіональних потреб

Придбання виробничого обладнання і товарів довготривалого користування

Червень – жовтень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду, спецфонду

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач господарства

Удосконалення та розширення матеріально-технічної бази Івано-Франківського ЦПТО ДСЗ

вересень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Директор, заступник директора з навчально-виробничої роботи

Придбання навчальних стендів, плакатів, схем, зразків матеріалів і приладів для навчальних цілей

квітень

Відповідно до затвердженого кошторису

Кошти Фонду

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, завідувач господарства

4. Забезпечення якісного кадрового складу педагогічних працівників ПТНЗ ДСЗ

Підбір викладацького складу навчального закладу

за потребою

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Затвердження графіку підвищення кваліфікації та стажування викладачів та майстрів виробничого навчання

січень

Директор

Затвердження графіку атестації викладачів

жовтень

Директор

Внесення змін в штатний розпис Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та 
Затвердження вказаних змін в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості та погодження їх у Державній службі зайнятості(Центральному апараті).

за потребою

Директор

Прийом на роботу у Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості висококваліфікованих педпрацівників згідно затвердженого штатного розпису

за потребою

Директор

Визначення єдиної методичної теми, над якою буде працювати колектив навчального закладу протягом року

січень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Упорядкування та затвердження комплексно-кваліфікаційних робіт і комплексно-кваліфікаційних завдань та критеріїв оцінювання навчальних досягнень слухачів за 12-ти бальною шкалою

квітень-травень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, викладачі

Систематизація комплексно-методичного забезпечення в кабінетах, майстернях, лабораторіях з кожної професії (обладнання, пристроїв, матеріалів, інструменту, натуральних зразків, плакатів, підручників, посібників, макетів, муляжів).

вересень-жовтень

Методист, викладачі, майстер виробничого навчання

Зосередження педагогічного колективу на розробці методичних посібників, методичних рекомендацій, авторських уроків викладачами спецдисциплін

протягом року

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, викладачі

Розробка паспортів майстерень, лабораторій, кабінетів (особливо звернути увагу на розділ комплексно-методичне забезпечення тем).

червень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист, викладачі

Розробка графіку формування навчальних груп на 2018 рік та затвердження його у Івано-Франківському обласному центрі зайнятості

січень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

Проведення самоаналізу діяльності центру

вересень-грудень

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

5. Інше

Спланувати та організувати профорієнтаційну роботу для забезпечення підготовки висококваліфікованих робітників, адаптованих до сучасних економічних умов і вимог ринку праці.

січень-лютий

Заступник директора з навчально-виробничої роботи, методист