Home » Перелік освітніх послуг

Перелік освітніх послуг


У навчальному закладі здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації як безробітних за направленням державної служби зайнятості, так і слухачів за кошти юридичних та фізичних осіб.

Слухачами центру є громадяни, зараховані на навчання за направленнями міських та районних центрів зайнятості, а також особи, направлені на навчання за кошти підприємств, організацій, установ або за власні.

Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації дорослого населення за 6-а ліцензованими робітничими професіями.

Відповідно до статті 3 Закону України Про професійно-технічну освіту первинна професійна підготовка – це здобуття професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої професії, спеціальності, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації, необхідний для продуктивної професійної діяльності.

 

Перепідготовка робітників

– це професійно-технічне навчання, спрямоване на оволодіння іншою професією робітниками, які здобули первинну професійну освіту.

 

Підвищення кваліфікації робітників

– це професійно-технічне навчання робітників, що дає можливість розширювати і поглиблювати раніше здобуті професійні знання, уміння і навички на рівні вимог виробництва чи сфери послуг.

З метою задоволення потреб роботодавців області у підвищенні кваліфікації робітників спільно з представниками роботодавців розробляються навчальні плани та програми професійного навчання за різноманітними напрямками.